Regeringen och FHM ‘babblar’ om lättnader i restriktioner – samtidigt är smittspridningen i Sverige högst i Europa!

Regeringen och Folkhälsomyndigheten (FHM) ‘babblar’ (eller snarare vilseleder) om lättnader i restriktioner redan den 1 juni trots att smittspridningen i Sverige är på extremt hög nivå (HÄR). Den är dessutom högst i Europa just nu (HÄR).

Utlovade lättnader är bara en ‘dimridå’ för att dölja att Sverige sedan länge ligger ‘i topp’ när det gäller smittspridning i Europa (se karta nedan).

 

Andra länder har haft kraftfulla åtgärder på plats under längre tid för att få ner smittspridningen. Sverige har fortsatt att låta smittspridningen ‘härja’ ganska fritt.

Det huvudsakliga budskapet från regeringen och FHM har baserats på två ‘tafatta’ och ‘tarvliga’ rekommendationer om att ‘hålla avstånd’ och ‘tvätta händerna’, vilket INTE kan få ner smittspridningen på kort tid, utan kan mildra ökad smittspridning.

Andra länder kan införa stora lättnader, medan Sverige  ‘står och stampar’ på nästan samma ‘fläck’.

Källa: ECDC (HÄR)

Regeringen och FHM förlitar sig på vaccionationseffekten, men den tar tid. Under tiden behövs åtgärder för att få ner smittspridningen, men detta har varken regeringen eller FHM varit intresserade av att införa.

Det funkar uppenbarligen, då INGEN reagerar eller protesterar mot denna ‘mesighet’ från regeringen och FHM.

 

Istället för att prata om vilka åtgärder som borde införas för att så snabbt som möjligt få ner smittspridningen, och kunna öppna upp samhället som man gör i Danmark, Finland och Norge (och många andra länder i Europa), lägger både regeringen och FHM ut ‘dimridåer’ och skapar ‘falska’ förhoppningar om att smittspridningen kommer att gå ner kraftigt på ett par veckor.

Smittspridningen kommer med 100% säkerhet (dvs 14-dagars incidens på 150 eller mer – se karta ovan) ligga kvar på mycket hög risknivå den 1 juni, då smittspridningskurvorna INTE avtar ‘över en natt’.

Sverige har haft en smittspridningsnivå på över 250 sedan i slutet av oktober, dvs i sju månader i sträck (HÄR – se diagram nedan).

Under samma tidsperiod har den genomsnittliga smittspridningsnivån legat på över 600 (HÄR).

 

Den kommer givetvis INTE att vara på en låg risknivå i början av juni, utan det kan krävas ytterligare en månad eller två. Det tar lång tid att få ner smittspridningen. Notera att staplarna i diagrammet ovan visar att Sverige INTE ens haft hög incidens för  14-dagars incidens (dvs under 150) sedan vecka 44 (oktober) i fjol, utan konstant legat på extrem risknivå.

Titta på diagrammets högra sida och ‘extrapolera‘, dvs skapa en ‘förlängd’ linje över en tänkbar utveckling. Det är osannolikt att Sveriges smittspridning kan vara 150 inom två veckor, utan den kommer sannolikt att vara tre gånger högre (dvs 450 eller mer).

Det som hade krävts är att kraftfulla åtgärder vidtagits för att på kort tid få ner smittspridningen.

 

Men regeringen och FHM vidtar INGA sådana åtgärder, utan väljer medvetet att utsätta befolkningen för stora hälsorisker. Kom ihåg att smittspridning har ett ‘högt pris’ i allvarligt sjuka och avlidna (HÄR).

DU kanske INTE drabbas, men någon annan kommer garanterat att drabbas av allvarlig sjuklighet och död.

%d bloggare gillar detta: