Kommuner och regioner ‘sysselsätter’ EN av FYRA av de ‘sysselsatta’ – en rationaliseringspotential av ‘småpåvar’ och ‘pappersvändare’!

Sverige har över 340 myndigheter med drygt 260.000 anställda – motsvarar 1 av 15 av ALLA som arbetar ‘på riktigt’ (HÄR). Antalet anställda i kommuner och regioner (tidigare landsting)  har ökat och uppgick i november 2019 till nästan 1,2 miljoner. Av dessa arbetar ungefär 900 000 i kommuner och 280 000 i regioner (HÄR).

Det motsvarar 3,5 Malmö (HÄR).

Den arbetsföra befolkningen i Sverige är cirka 5.800.000 varav 4.750.000  är ‘sysselsatta’, vilket motsvarar 82% (HÄR), varav alla INTE arbetar heltid. Notera att det räcker att man arbetar 1 timma per vecka för att klassificeras som ‘sysselsatt’.

Sysselsättningsgraden‘ är en mer rättvisande måttenhet, vilken var 67% under 2020 (HÄR), vilket motsvarar 3.900.000.  Det innebär att EN av TRE i kommuner och regioner.

Oavsett, EN av FYRA är en hög siffra. Det borde rimligtvis finnas en rationaliseringspotential.

Framförallt när det gäller ‘småpåvar‘ och ‘pappersvändare’ i dessa verksamheter. 

Frigjorda resurser kunde användas inom skolan, vården och omsorgen, t ex anställa fler och höja löner till de som bidrar till kärnverksamheten.

%d bloggare gillar detta: