FHMs kulturella okänslighet fortsätter på samma ‘enögda’ spår – kritiken är befogad och välförtjänt!

 

En förklaring är att strategin var ‘enögd’ från början. 

Borde beaktat ALLA i Sverige – även människor med utländsk bakgrund.

Kritiken som framförs mot FHM är befogad (HÄR).

 

FHM verkar sakna djupare kulturell förståelse om det svenska samhället som alltmer präglas av s k kulturell mångfald.

 

Hälsodata talar sitt tydliga språk när det gäller skillnader mellan olika befolkningsgrupper, vilket t o m FHM rapporterat (HÄR).

Det är förvånansvärt och beklagligt att FHM fortfarande verkar vara kulturellt okänslig.

 

FHMs planering och genomförande av strategin beaktade INTE att befolkningen i Sverige INTE enbart präglas av s k svenska värderingar (dvs attityder och normer) och traditioner (seder och bruk).om hur man reagerar och agerar, dvs beter sig  i olika situationer.

Det innebar att FHMs planering och genomförande var dömt att misslyckas från början när det gällde att nå ut till ALLA.

 

Beaktande av grundläggande kunskap om kulturella skillnader (t ex HÄR och HÄR) borde strategin kommunicerats annorlunda. Fakta som talar sitt tydliga språk när det gäller att tilltron till myndigheter kan vara låg för människor med utomvästlig bakgrund. På samma vis är grupptillhörighet ofta viktigare och de budskap som förmedlas inom denna grupp, än en myndighets budskap.

Att FHMs budskap avsedda för svensk kultur översatts till olika språk skulle vara tillräckligt är naivt och dumt.

 

Ett avgörande misstag i detta avseende var att tvivelaktiga kommunikationsformer används som INTE når fram till människor med utomvästlig bakgrund. Till syvende och sist, smittspridningen handlar om situationer och beteenden (t ex HÄR).

Det är uppenbart att FHM präglas av verklighetsfrånvänd hantering av strategin (HÄR).

 

Myndighetens verklighetsfrånvända hantering handlar INTE enbart om kulturella faktorers påverkan på människors beteenden och situationer som därmed kan uppstå, utan också den fullständiga okunskap som rådde kring äldreboenden i början av pandemin.

FHMs planering och genomförande av strategin för pandemiarbetet har präglats och fortsätter präglas av kulturell okänslighet.

Det krävs verklighetsförankring.

%d bloggare gillar detta: