Sverige har en ‘jämställdhetsmyndighet’ som ‘blundar’ för ‘ojämställdhet’ – ‘äpplet faller INTE långt från trädet’!

Du läste rätt – Sverige har en s k jämställdhetsmyndighet (HÄR).

 

Det verkar befogat, då INTE ens regeringskansliet med en s k ‘feministisk’ regering kan leva upp till jämställdhet på sina departement (HÄR och HÄR).

Låter väl ‘kanonbra’ att det finns en myndighet för jämställdhet.

 

Myndigheten  skriver att jämställdhetspolitikens övergripande mål bryts ned i sex delmål som anger fokus och inriktning enligt följande:

1) En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattande.

2) Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

3) Jämställd utbildning. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.

4) Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.

5) Jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma förutsättning för en god hälsa och erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

6) Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Många ‘vackra’ ord, men verkligheten kan vara allt annat än ‘vacker’.

 

Trots att det finns en s k ‘jämställdhetsmyndighet’ så finns det en utbredd ojämställdhet i samhället, där t ex pojkar INTE är jämställda flickor i dagens skolundervisning (HÄR)  och där t ex kvinnor och flickor  med invandrarbakgrund som kan vara ‘extremt’ ojämställda män och pojkar i sina sociala och kulturella sammanhang i vardagen.

Menas allvar med jämställdhet så skall den genomsyra ALLT och ALLA.

 

Det innebär också att pojkars förutsättningar i skolan och kvinnor/flickor med invandrarbakgrund skall omfattas av jämställdhet.

INTE bara ‘svenska’ flickor och välutbildade kvinnor boende i villa eller bostadsrätt med välbetalt arbete och som roar sig på ‘fina’ krogar. 

Det borde kanske finnas en myndighet som fokuserade på ojämställdhet i samhället istället.

En myndighet som fokuserade på människor som INTE är välutbildade, bor i hyresrätt eller’ i andra hand’, utan arbete eller med låg lön boende i förort eller glesbygd som INTE kan ‘roa sig’.

En myndighet som fokuserade på människor (dvs både kvinnor/flickor och män/pojkar) som INTE ‘syns’ eller ‘hörs’, men som är ojämställda.

 

 

 

%d bloggare gillar detta: