Sveriges ‘corona’-siffror ‘blandas bort’ och ‘urvattnas’ i jämförelser mellan ICKE-jämförbara länder – DEL 2: rapportera fakta, INTE ‘politiskt korrekta’ fakta!

Folkhälsomyndigheten (FHM) ‘tonar’ ofta ‘ner’ Sveriges ‘corona’-siffror (t ex HÄR). FHM påstår dessutom att man INTE kan eller bör jämföra Sveriges ‘corona’-siffror med andra länder, men samtidigt gör myndigheten själv sådana jämförelser direkt eller indirekt på varje presskonferens.

Dilemmat är INTE att FHM jämför med andra länder, utan gör jämförelser mellan Sverige och ICKE-jämförbara länder.

 

Två exempel visas i diagrammen nedan som innehåller mestadels ICKE-JÄMFÖRBARA länder i förhållande till Sverige.

Ovetenskapligt att rada upp land efter land i södra och sydöstra Europa vid jämförelser.

 

Dessa skiljer sig väsentligt från Sverige (t ex socialt, kulturellt, ekonomiskt, geografiskt m m). Samma diagram med enbart JÄMFÖRBARA länder, såsom Danmark, Finland och Norge, hade visat än helt annan bild av verkligheten.

Sverige hade legat ‘högt över’ grannländerna, dvs grannländernas linjer ligger ‘långt under’ Sveriges linje i respektive diagram. 

 

Källa: FHM presskonferens 29/4 – HÄR.

I diagrammet ovanför och diagrammet nedanför ligger Finlands och Norges linjer längst ner av alla. Jämför dessa två linjer med Sverige så framträder en helt annan bild av verkligheten, nämligen Sveriges linjer för incidens och antal avlidna ligger mycket högre än grannländerna.

Källa: FHM presskonferens 29/4 – HÄR.

SVTs paradgren är att ganska ofta ‘vinkla’ nyheter med sina diagram och verklighetsrapporteringar (t ex HÄR och HÄR) genom att den ‘stående’ skalan får staplar som vilseleder tittaren och inte ‘speglar’ proportionerna i verkligheten.

Det är under all kritik att FHM ägnar sig åt vilseleda allmänheten med jämförelser i förhållande till ICKE-jämförbara länder.

FHM skall INTE ägna sig åt att ‘urvattna’ och ‘blanda bort korten’ kring Sveriges ‘corona’-siffror.

Myndigheter skall rapportera fakta, INTE ‘politiskt korrekta’ fakta.

%d bloggare gillar detta: