Facebook går i diktaturers ledband, men ‘kör över’ vanligt folk i demokratier – varför är regeringen och MSB ‘tysta’?

Varför är regeringen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tysta när Facebook går i diktaturers ledband (t ex HÄR), men ‘kör över’ vanligt folk i demokratier?

 

Facebook har under en längre tid ägnat sig åt ‘åsiktscensur’ av vanligt folk runt om i världen där användare stängs av tillfälligt eller helt och hållet från plattformen. Det sker ibland efter påtryckningar från regeringar (t ex HÄR).

Regeringen och MSB har uppenbarligen tyckt att denna ‘åsiktscensur’ av vanligt folk i demokratier varit demokratiskt lämplig och försvarbar.

 

Fortsätt läsa “Facebook går i diktaturers ledband, men ‘kör över’ vanligt folk i demokratier – varför är regeringen och MSB ‘tysta’?”

‘Aktivisten’ Greta säger att man INTE skall ‘lyssna’ på henne, men hon verkar INTE förstå varför man INTE skall ‘lyssna’ på henne!

Varför säger ‘aktivisten’ Greta att man INTE skall ‘lyssna’ på henne?

Det är givetvis bara hyckleri, utan hon vill att ALLA skall lyssna på just henne.

 

Det finns en annan sida av samma mynt, nämligen:

‘Aktivisten’ Greta verkar INTE förstå varför man INTE skall ‘lyssna’ på henne.

Fortsätt läsa “‘Aktivisten’ Greta säger att man INTE skall ‘lyssna’ på henne, men hon verkar INTE förstå varför man INTE skall ‘lyssna’ på henne!”

‘Sjukvårdskollaps’ kan ha dolts med ‘vårdskuld’ – börjar numera ‘komma till upp’ till ytan och kan vara ‘toppen på ett isberg’!

Det har sedan pandemins början hävdats från regering och myndigheter att Sveriges hantering av pandemin strävat efter och undvikit en s k ‘sjukvårdskollaps’ (HÄR), men stämmer det i verkligheten? 

Det har gjorts omfattande omprioriteringar i sjukvården med fokus på vård av ‘coronapatienter’, vilka påverkat utförandet av annan sjukhusvård (t ex HÄR).

Det är därför den s k ‘vårdskulden’ har ökat under pandemin. 

 

Fortsätt läsa “‘Sjukvårdskollaps’ kan ha dolts med ‘vårdskuld’ – börjar numera ‘komma till upp’ till ytan och kan vara ‘toppen på ett isberg’!”

VARFÖR har Aftonbladet ALDRIG ställt insinuanta och konspiratoriska frågor till Tusse eller Greta? SVAR: ‘gör skillnad på folk’!

Aftonbladet ställde en insinuant och konspiratorisk fråga till sångaren i det vinnande italienska bidraget i Eurovision, dvs INTE en kritisk fråga utan fråga som hör hemma i s k ‘blask’-journalistik (HÄR).

Den KRITISKA FRÅGAN är om Aftonbladet ställt samma fråga till Tusse, dvs Sveriges representant i Eurovision.

Hade Aftonbladet ställt samma insinuanta och konspiratoriska fråga till ‘aktivisten’ Greta?

Fortsätt läsa “VARFÖR har Aftonbladet ALDRIG ställt insinuanta och konspiratoriska frågor till Tusse eller Greta? SVAR: ‘gör skillnad på folk’!”

SARS-CoV-2: 3.500.000 avlidna och Sverige fortsätter ha mer än 3 gånger fler döda per capita än resten av världen!

3, 5 MILJONER DÖDA i SARS-CoV-2 i världen (dvs enbart bekräftade fall)

Kan vara ‘dubbelt så många’ (HÄR).

 

Sveriges andel av det globala antalet döda är enligt följande:

Sveriges folkmängd är ca 1,3 promille av folkmängden i hela världen.

Sveriges dödstal är ca 4,1 promille av officiellt antal ‘coronadöda’ i världen

Därmed mer än 3 gånger högre per capita jämfört med resten av världen.

 

Fortsätt läsa “SARS-CoV-2: 3.500.000 avlidna och Sverige fortsätter ha mer än 3 gånger fler döda per capita än resten av världen!”