Facebook går i diktaturers ledband, men ‘kör över’ vanligt folk i demokratier – varför är regeringen och MSB ‘tysta’?

Varför är regeringen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tysta när Facebook går i diktaturers ledband (t ex HÄR), men ‘kör över’ vanligt folk i demokratier?

 

Facebook har under en längre tid ägnat sig åt ‘åsiktscensur’ av vanligt folk runt om i världen där användare stängs av tillfälligt eller helt och hållet från plattformen. Det sker ibland efter påtryckningar från regeringar (t ex HÄR).

Regeringen och MSB har uppenbarligen tyckt att denna ‘åsiktscensur’ av vanligt folk i demokratier varit demokratiskt lämplig och försvarbar.

 

Fortsätt läsa Facebook går i diktaturers ledband, men ‘kör över’ vanligt folk i demokratier – varför är regeringen och MSB ‘tysta’?

‘Aktivisten’ Greta säger att man INTE skall ‘lyssna’ på henne, men hon verkar INTE förstå varför man INTE skall ‘lyssna’ på henne!

Varför säger ‘aktivisten’ Greta att man INTE skall ‘lyssna’ på henne?

Det är givetvis bara hyckleri, utan hon vill att ALLA skall lyssna på just henne.

 

Det finns en annan sida av samma mynt, nämligen:

‘Aktivisten’ Greta verkar INTE förstå varför man INTE skall ‘lyssna’ på henne.

Fortsätt läsa ‘Aktivisten’ Greta säger att man INTE skall ‘lyssna’ på henne, men hon verkar INTE förstå varför man INTE skall ‘lyssna’ på henne!

‘Sjukvårdskollaps’ kan ha dolts med ‘vårdskuld’ – börjar numera ‘komma till upp’ till ytan och kan vara ‘toppen på ett isberg’!

Det har sedan pandemins början hävdats från regering och myndigheter att Sveriges hantering av pandemin strävat efter och undvikit en s k ‘sjukvårdskollaps’ (HÄR), men stämmer det i verkligheten? 

Det har gjorts omfattande omprioriteringar i sjukvården med fokus på vård av ‘coronapatienter’, vilka påverkat utförandet av annan sjukhusvård (t ex HÄR).

Det är därför den s k ‘vårdskulden’ har ökat under pandemin. 

 

Fortsätt läsa ‘Sjukvårdskollaps’ kan ha dolts med ‘vårdskuld’ – börjar numera ‘komma till upp’ till ytan och kan vara ‘toppen på ett isberg’!

VARFÖR har Aftonbladet ALDRIG ställt insinuanta och konspiratoriska frågor till Tusse eller Greta? SVAR: ‘gör skillnad på folk’!

Aftonbladet ställde en insinuant och konspiratorisk fråga till sångaren i det vinnande italienska bidraget i Eurovision, dvs INTE en kritisk fråga utan fråga som hör hemma i s k ‘blask’-journalistik (HÄR).

Den KRITISKA FRÅGAN är om Aftonbladet ställt samma fråga till Tusse, dvs Sveriges representant i Eurovision.

Hade Aftonbladet ställt samma insinuanta och konspiratoriska fråga till ‘aktivisten’ Greta?

Fortsätt läsa VARFÖR har Aftonbladet ALDRIG ställt insinuanta och konspiratoriska frågor till Tusse eller Greta? SVAR: ‘gör skillnad på folk’!

SARS-CoV-2: 3.500.000 avlidna och Sverige fortsätter ha mer än 3 gånger fler döda per capita än resten av världen!

3, 5 MILJONER DÖDA i SARS-CoV-2 i världen (dvs enbart bekräftade fall)

Kan vara ‘dubbelt så många’ (HÄR).

 

Sveriges andel av det globala antalet döda är enligt följande:

Sveriges folkmängd är ca 1,3 promille av folkmängden i hela världen.

Sveriges dödstal är ca 4,1 promille av officiellt antal ‘coronadöda’ i världen

Därmed mer än 3 gånger högre per capita jämfört med resten av världen.

 

Fortsätt läsa SARS-CoV-2: 3.500.000 avlidna och Sverige fortsätter ha mer än 3 gånger fler döda per capita än resten av världen!

‘Aktivisten’ GRETA: ”Lyssna INTE på mig”, men vad gör ‘pappskallarna’ på SVT? Intervjuas i Aktuellt och sänder en dokumentär om ‘aktivisten’ GRETA!

‘Aktivisten’ GRETAS budskapet lyder: ”Lyssna INTE på mig!

Upp- och nervända världen när ‘aktivisten’ GRETA intervjuas i SVTs Aktuellt och SVT sänder dessutom en dokumentär om ‘aktivisten’ GRETA.

SVT = PK-media

PK-media = ‘aktivist’-media

Saklighet och opartiskhet är som ‘bortblåst’.

 

Fortsätt läsa ‘Aktivisten’ GRETA: ”Lyssna INTE på mig”, men vad gör ‘pappskallarna’ på SVT? Intervjuas i Aktuellt och sänder en dokumentär om ‘aktivisten’ GRETA!

Sveriges dödsskjutningar i topp i Europa, men INGEN vet eller vill kanske veta VARFÖR – ‘Elefanten i rummet’-syndromet?

Knappast en överraskning, eller hur?

 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) redovisar en rapport om dödligt våld i Sverige:

SVT skriver: ”I studien har man jämfört dödsskjutningar med andra 22 europeiska länder under 19 år, mellan 2000 och 2019, och kommit fram till att Sverige ligger på högst nivå i Europa när det gäller dödligt skjutvåld.”

BRÅ säger:  ”Ökningen som Sverige redovisar går inte att se någon annanstans i Europa. Sverige har rört sig från botten till toppen i Europas statistik.”

Men INGEN vet vad det beror på.

‘Elefanten i rummet’-syndromet?

 

Om ‘vinnaren’ i Eurovision ‘kliat sig i rumpan’ hade Aftonbladet frågat om ‘hemorrojder’, dvs insinuant och konspiratorisk’blask’-journalistik!

Aftonbladet – en ‘blaska’ som gör skäl för namnet ‘blask’-journalistik.

Sensations- och skandaljournalistik à la Aftonbladet.

 

Ett ‘blaskigt’ exempel (HÄR) från ‘blaskan’ är när sångaren i  det italienska vinnarbidraget av Eurovision i ett videoklipp sitter böjd framåt vid (INTE över!) ett bord i ‘green room’. Baserat på detta gör Aftonbladet en innehållslös följetong med utgångspunkt från ogrundade påståenden och illasinnad ryktesspridning (HÄR, HÄR och HÄR).

Istället för att fråga varför han satt framåtböjd, så är Aftonbladet insinuant och konspiratoriskt.

 

Fortsätt läsa Om ‘vinnaren’ i Eurovision ‘kliat sig i rumpan’ hade Aftonbladet frågat om ‘hemorrojder’, dvs insinuant och konspiratorisk’blask’-journalistik!

‘Liemannen’ fortsätter ‘skörda’ offer: JUST NU 11x HÖGRE än Danmark, Finland och Norge TILLSAMMANS – Sveriges ‘coronadöd’ är numera ‘vardagsmat’!

Fakta redovisas nedan om pandemiutvecklingen med fokus på antal rapporterade ‘coronadöda’ (HÄR), men notera att smittspridning, sjuklighet, allvarlig sjuklighet (dvs slutenvård och intensivvård) har samma höga nivåer jämfört med grannländerna (HÄR).

Sveriges ‘coronadöd’ verkar ha minskat  ‘lite grann’ de senaste tre veckorna (HÄR).

Relativt sett så har ‘coronadöden’ dock MER ÄN FÖRDUBBLATS de tre senaste veckorna per capita jämfört med Danmark, Finland och Norge tillsammans (se diagram nedan)

Fortsätt läsa ‘Liemannen’ fortsätter ‘skörda’ offer: JUST NU 11x HÖGRE än Danmark, Finland och Norge TILLSAMMANS – Sveriges ‘coronadöd’ är numera ‘vardagsmat’!

Sveriges regering (och FHM) var först ut och nu den brittiska – ‘blåljuger’ om FLOCKIMMUNITET på agendan!

Sveriges ‘strategi’ för pandemin är en sak, men genomförandet har INTE beaktat uppställda mål (HÄR och HÄR).

En annan sak är att hanteringen av pandemin under ganska lång tid präglades av en ‘dold’ agenda om ‘flockimmunitet’ (HÄR) där ‘dimridåer’ medvetet lades ut av Folkhälsomyndigheten (HÄR och HÄR) med regeringens ‘tysta’ godkännande.

Notera att ‘strategi’ och ‘agenda’ INTE är samma sak.

En strategi har ALLTID en bakomliggande agenda.

Agendan är ALLTID mer eller mindre ‘dold’.

 

Det är ganska uppenbart att ‘flockimmunitet’ fanns på regeringens och FHMs agenda (HÄR), eftersom de reagerade och agerade ‘försent’ och ‘för lite’ i början av pandemin (HÄR).

Fortsätt läsa Sveriges regering (och FHM) var först ut och nu den brittiska – ‘blåljuger’ om FLOCKIMMUNITET på agendan!