Ett år sedan Sveriges hantering av pandemin ‘föll ihop som ett korthus’ – fortfarande ett ‘aprilskämt’!

För ett års sedan föll den svenska hanteringen av pandemin ‘ihop som ett korthus’ (HÄR, HÄR och HÄR).

Skrev om detta ‘aprilskämt’ för ett år sedan (HÄR) – utdrag följer:

***

‘Folkhälsomyndigheten’ saknar framförhållning när det gäller folkhälsa, och ‘Myndigheten för samhällsskydd och beredskap’  saknar beredskap, inför COVID-19-pandemin (Corona Virus Disease 2019).

Fortsätt läsa “Ett år sedan Sveriges hantering av pandemin ‘föll ihop som ett korthus’ – fortfarande ett ‘aprilskämt’!”