Allvarlig biverkning av vaccin (1-2 på 1.000.000) samtidigt har ‘paracetamol’ flera allvarliga biverkningar (1.000 på 1.000.000) – en ‘storm i ett vattenglas’ eller ‘ligger en hund begraven’?

Det är onekligen ‘udda’ att uppståndelsen kring Astra Zenecas och Janssens vaccin blivit så omfattande när uppskattningsvis ‘en eller två på miljonen’ verkar kunna få allvarliga biverkningar. Risken verkar dock vara högre i vissa ålderintervall och specifikt för kvinnor.

Samtidigt kan ett såpass vanligt läkemedel som ‘paracetamol’ samtidigt ha FLERA allvarliga bieffekter som motsvarar ‘tusen på miljonen’ enligt bipacksedel (HÄR). P-piller är också ett läkemedel med förhöjd risk (HÄR).

Är uppståndelsen en storm i ett vattenglas’?

 

Fortsätt läsa Allvarlig biverkning av vaccin (1-2 på 1.000.000) samtidigt har ‘paracetamol’ flera allvarliga biverkningar (1.000 på 1.000.000) – en ‘storm i ett vattenglas’ eller ‘ligger en hund begraven’?

Partiledarnas ‘hyckleri’ om feminism – ‘skrävlande’ och ‘självupptagna’ populister som ‘dissar’ kvinnors väl och ve!

Regeringen lanserade 2017 en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor (HÄR och HÄR).

 

Det finns en läsvärd reflektion (HÄR) om en rapport (HÄR och HÄR) om mäns våld mot kvinnor som INGEN partiledare brydde sig om och följdaktligen ‘dissade‘ för en månad sedan.

Denna rapport var uppenbarligen INTE ‘populistiskt’ viktig för en månad sedan, men den borde varit ‘politiskt’ viktig.

Fortsätt läsa Partiledarnas ‘hyckleri’ om feminism – ‘skrävlande’ och ‘självupptagna’ populister som ‘dissar’ kvinnors väl och ve!

FHM alias ‘Monty Python’: HÅLL AVSTÅND och TVÄTTA HÄNDERNA – INTE funkat hittills, så SLUTA ‘tramsa’!

Smittspridning är katastrofalt hög i Sverige (HÄR).

 

FHM påstår att smittspridning huvudsakligen sker på arbetsplatser, hemmen och sociala sammankomster.  På basis av detta rekommenderar FHM (HÄR):

Håll avstånd och tvätta händerna.

 

Det är nog många som INTE lyssnar på dessa ‘tramsiga‘ uppmaningar längre. FHM verkar INTE ha något annat än rostig ‘hovtång’ i ‘verktygslådan’. 

Fortsätt läsa FHM alias ‘Monty Python’: HÅLL AVSTÅND och TVÄTTA HÄNDERNA – INTE funkat hittills, så SLUTA ‘tramsa’!

Den ‘magiska’ SIFFRAN 2,2 över avlidna ‘lever vidare’ efter drygt ETT år – ‘överslagsräkning’ ger ‘fingervisning’ mellan ‘tummen och pekfingret’!

I tidigare inlägg härledes den ‘magiska’ SIFFRAN 2,2 (HÄR, HÄR och HÄR).

SIFFRAN 2,2 har visat sig fortfarande besitta ‘magisk’ pålitlighet och tillförlitlighet efter drygt ett år. En enkel ‘överslagsräkning’ mellan ‘tummen och pekfingret’ som ger ‘fingervisning’ om antalet avlidna baserat på antal intensivvårdade.

Ett enkelt verktyg för att ‘sätta upp ett finger i luften för att se åt vilket håll det blåser’ (läs ‘barkar hän’),

Fortsätt läsa Den ‘magiska’ SIFFRAN 2,2 över avlidna ‘lever vidare’ efter drygt ETT år – ‘överslagsräkning’ ger ‘fingervisning’ mellan ‘tummen och pekfingret’!

‘Dödstyst’ om ‘coronadöden’ – ökat med 75% på två veckor trots vaccination av riskgrupper pågått över tre månader – lidandet och döden fortsätter!

Just nu är det medialt ‘skrammel’ kring extremt hög smittspridning i Sverige.

Men direkta konsekvenser för folkhälsan ‘tonas ner’, medan indirekta är ‘osynliga’.

Samtidigt pågår vaccinering som bara ‘mildrar’ konsekvenserna, dvs konsekvenserna av smittspridning ‘upphör’ INTE ännu på länge.

Fortsätt läsa ‘Dödstyst’ om ‘coronadöden’ – ökat med 75% på två veckor trots vaccination av riskgrupper pågått över tre månader – lidandet och döden fortsätter!

COVID-19: 3.000.000 avlidna och Sverige fortsätter ha 3,5 gånger fler döda per capita än resten av världen!

3 MILJONER DÖDA i Covid-19 globalt(dvs enbart bekräftade fall)

Mörkertalet är sannolikt stort. Sveriges andel av det globala antalet döda är enligt följande:

Sveriges folkmängd är ca 1,3 promille av folkmängden i hela världen.

Sveriges dödstal är ca 4,6 promille av officiellt antal ‘coronadöda’ i världen

Därmed 3,5 gånger högre per capita jämfört med resten av världen.

Fortsätt läsa COVID-19: 3.000.000 avlidna och Sverige fortsätter ha 3,5 gånger fler döda per capita än resten av världen!

Löfvens ‘feministiska’ regering ‘gör skäl för namnet’: 60-70% kvinnor på departementen – ‘feministiskt’ hyckleri blottlagt!

INTE ett enda av regeringens departement har fler män än kvinnor anställda (HÄR).

Tvärtom, 60-70% är kvinnor på över 70% av departementen (se tabell nedan).

Endast 1 av 14 departement har 50/50.

Dvs 13 av 14 departement präglas av ‘ojämställd’ fördelning mellan män och kvinnor.

Fortsätt läsa Löfvens ‘feministiska’ regering ‘gör skäl för namnet’: 60-70% kvinnor på departementen – ‘feministiskt’ hyckleri blottlagt!

Sveriges Radio kallar INTE ‘en spade för en spade’: Tegnell ljög och lurade allmänheten så människor smittades, insjuknade och avled i onödan!

Sveriges Radio talar INTE klarspråk, utan ‘lindar in’ debaclen som omger statsepidemiolog Tegnell med uddlösa reflektioner (HÄR). Sveriges Radio ‘ser INTE skogen för alla träd’ – kallar INTE ‘en spade för en spade’.

Farsen‘ och ‘turerna’ kring statsepidemiolog Tegnell har nu pågått i över ett års tid.

Gång på gång så har Tegnell ‘viftat bort’ Sveriges bekymmersamma situation, trots att fakta visat tvärtom.

Fortsätt läsa Sveriges Radio kallar INTE ‘en spade för en spade’: Tegnell ljög och lurade allmänheten så människor smittades, insjuknade och avled i onödan!

Den politiska ‘adeln’ nominerar ‘gunstlingar’ och utnämner ‘föredettingar’ till prestigefyllda positioner på ambassader och i världsorganisationer, medan andra åsidosätts!

Sverige präglas av flera systemfel.

 

Ett av dessa systemfel är utnämningskulturen till maktpositioner i organisationer och myndigheter inom stat, regioner (tidigare landsting) kommun. vilka bestäms av det politiska systemet, med s k ‘reträttplatser’ för ‘avdankade’ politiker (HÄR).

Ett annat av dessa systemfel är nomineringar och utnämningar av politiska ‘gunstlingar’ och ‘föredettingar’ som görs av den politiska ‘adeln’ till prestigefyllda positioner på ambassader och annan utrikesverksamhet samt i världsorganisationer (t ex WHO och FN).

Fortsätt läsa Den politiska ‘adeln’ nominerar ‘gunstlingar’ och utnämner ‘föredettingar’ till prestigefyllda positioner på ambassader och i världsorganisationer, medan andra åsidosätts!