RIKSREVISIONEN om Sveriges ‘fiffel’ med PISA-resultat: ‘medelmåttorna’ i regeringen, Skolverket och OECD ‘körde över’ tjänstemän som ifrågasatte och var kritiska!

Notera att Riksrevisionen INTE är regeringens ‘nickedocka’, utan granskar ‘på riktigt’.

 

”Riksrevisionens uppgift är att granska vad statens pengar går till, hur de redovisas och hur effektivt de används. Genom att utföra oberoende revision bidrar vi till att stärka den demokratiska insynen, en god resursanvändning och en effektiv förvaltning i staten.” (mer info HÄR)

Riksrevisionens rapport (HÄR) innehåller allvarlig kritik mot regeringen, Skolverket och OECD.

Denna kritik ‘blottlägger’ nog snarare ett ‘mönster’ än ett ‘olycksfall’ i arbetet.

Alla tre får allvarlig kritik, men den ‘viftas bort’ av regeringen (HÄR), men kritiken saknar INTE grund (HÄR).

Att ‘lägga locket’ på och oviljan att ‘ta lärdom’ är numera ‘vardagsmat’ i maktens korridorer.

 

Kritiken handlar i korthet om att Sveriges PISA-resultat är missvisande på grund av att förväntat låga resultat exkluderats och på så vis orättfärdigt ‘blåst upp’ Sveriges resultat i PISA-mätningen.

Riksrevisor Helena Lindberg sammanfattar kritiken: ”Om Sveriges ambition med PISA-undersökningen är att upptäcka styrkor och svagheter i utbildningssystemet måste testet genomföras på ett tillförlitligt sätt. Det är allvarligt att regeringen inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att utreda de tveksamheter som framkommit.”

En ‘dräpande’ kommentar som i allra högsta grad är befogad.

 

Varför delta i undersökningar om man sedan struntar i resultatet? När det INTE blir som man vill så ‘fifflar’ man med resultatet?

Riksrevisionen påpekar att efterföljande utredningar INTE ‘håller måttet’ och saknar trovärdighet.

 

‘Klart som korvspad’, eller hur?

Men knappast för regeringen, Skolverket och OECD.

I ‘medelmottornas’ värld ses kritik alltid som obefogad eller felaktig.

 

Utbildningsminister Ekström radar upp den ena harangen efter den andra för att lägga ut ‘dimråder’ (HÄR). Notera att hon tidigare var generaldirektör (2011-2016) för Skolverket och nu skyller på sin forna kollegor och medarbetare (HÄR), trots att som ansvarig minister borde väl känna till hur PISA-mätningen skall genomföras och se till att så sker.

‘Medelmåttor’ rannsakar sig ALDRIG själva.

Det är ALLTID någon annans FEL.

Känns väl igen från andra ‘medelmåttor’ i makten korridorer, eller hur?

%d bloggare gillar detta: