Socialstyrelsen är ‘ute och cyklar’ – sprider ‘logisk kullerbytta’ om ‘orsaken’, PUNKT SLUT!

Socialstyrelsen verkar ‘gått vilse’ i sina analyser.

Socialstyrelsen bidrar tyvärr till ‘villospår’ och ‘mörkläggning’ av ORSAKEN.

 

DU läste rätt – det finns bara EN ORSAK och denna får följdkonsekvenser på sjuklighet och dödlighet.

ALLA empiriska data och exempel ‘pekar’ på samma ORSAK.

Notera att detta gäller till i början av året innan vaccineringseffekt därefter inträffar.

Thomas Lindén på Socialstyrelsen gör ett antal häpnadsväckande påståenden om sjuklighet och dödlighet i ‘corona’ som ALLA är självklarheter, men som INTE förklarar ORSAKEN till denna sjuklighet och dödlighet:

1) ”När belastningen på sjukvården ökar, så har det ett pris i termer av kvalitet och möjlighet att överleva sin vård.”

2) ”Om det kommer in många samtidigt, ökar dödligheten. Så om man ska bli sjuk, ska man alltså bli det när ingen annan blir sjuk:

3) ”Att ‘platta till kurvan’ är alltså inte ett teoretiskt resonemang utan har betydelse för liv och hälsa för riktiga personer.”

4) ”Det är alltså mycket bättre om patienter kommer in under en längre period, än många samtidig.”

5) Slutligen görs en kommentar: ”Exakt vad orsaken till detta samband är, vet inte myndigheten.”

NOTERA att samtliga citat INTE nämner ‘elefanten i rummet’, dvs ORSAKEN som präglat Sveriges hantering av pandemin.

Kan tolkas som ett ‘villospår’ eller ‘mörkläggning’ av ‘roten till allt ont’ kring ‘corona’.

 

Ok, så vad är ORSAKEN? Svaret är både kort och koncist samt ‘glasklart’, nämligen:

SMITTSPRIDNING 

 

Så enkelt? JA!

Varför? Det finns två svar som båda ‘hänger ihop’ enligt följande:

 

1) Den gemensamma nämnaren i ALLA länder som klarat av att hantera pandemin framgångsrikt (t ex Australien, Kina, Nya Zeeland, Sydkorea och Taiwan, men även Norge och Finland har också varit framgångsrika) har minimerat eller i princip eliminerat  smittspridningen. Sverige har INTE ens försökt, utan den har tillåtits vara på extremt hög risknivå (HÄR). Det är detta som leder till sjuklighet och dödlighet. Allt annat kan bara mildra eller förvärra följdverkningarna.

2) Samma data som Socialstyrelsen hänvisar till visar med all tydlighet att det är smittspridningen som är ORSAKEN till allvarlig sjuklighet (dvs behov av slutenvård och intensivvård), vilket i förlängningen orsakar dödlighet, dvs det är INTE ‘trycket på IVA’ som bara är en konsekvens av smittspridning.

En analogi följer:

 

Om många människor ‘hoppar’ från en höjd på två meter ner på ett stengolv kommer flera att skadas. Ju fler som ‘hoppar’, desto fler kommer att skadas i slutändan. Några av dem som ‘hoppar’ kommer att skadas allvarligt. Om de som ‘hoppar’ är man eller kvinna, ung eller gammal, vältränad eller otränad osv kan kanske förklara varför vissa skadas eller inte och varför vissa skadas mer eller mindre. ORSAKEN är dock fortfarande densamma för ALLA oavsett skada eller inte – de har ‘hoppat’ från en höjd på två meter ner på ett stengolv. Det innebär att antalet skadade och allvarligt skadade av de som ‘hoppar’ kommer att öka i takt med att fler ‘hoppar’.

 Sensmoralen är enligt följande: 

 

Om många människor ‘smittas’ av ‘corona’ kommer flera att bli sjuka. Ju fler som ‘smittas’, desto fler kommer att bli sjuka i slutändan. Några av dem som ‘smittas’ kommer att bli allvarligt sjuka. Om de som ‘smittas’ är man eller kvinna, ung eller gammal, vältränad eller otränad osv kan kanske förklara varför vissa blir sjuka eller inte och varför vissa blir mer eller mindre sjuka. ORSAKEN är dock fortfarande densamma för ALLA oavsett sjuklighet eller inte – de har ‘smittats’ av ‘corona’. Det innebär att antalet sjuka, allvarligt sjuka och döda av de som ‘smittats’ kommer att öka i takt med att fler ‘smittas’.

Sammanfattning – det finns bara EN ORSAK till sjuklighet och dödlighet på grund av ‘corona’, nämligen SMITTSPRIDNING.

Vaccineringseffekten kan dock mildra effekterna av densamma.

Allt annat är följdverkningar av denna smittspridning.

Socialstyrelsen sprider en ‘logisk kullerbytta‘ och är därmed ‘ute och cyklar’, PUNKT SLUT.

 

 

%d bloggare gillar detta: