FHMs ‘likabehandling’ i riskbedömning obefintlig – ENSTAKA stoppar vaccin för ALLA under 65 år, men MÅNGA (50-64 år) med KRAFTIGT förhöjd risk lämnas utan vaccin tills vidare!

Den senaste tidens uppståndelse kring vaccinen från Astra Zeneca, och på sistone Janssen, ‘skymmer sikten’ för andra riskfaktorer.

 

Det finns flera riskfaktorer som kan leda till att vissa människor drabbas i större utsträckning av allvarlig sjuklighet och död på grund av ‘corona’.

Ålder är en riskfaktor, men en studie nyligen visar att kön också är en betydelsefull riskfaktor inom ett begränsat åldersintervall. 

Medför kraftigt ökad risk för allvarlig sjuklighet med behov av sluten- och intensivvård samt i värsta fall död.

 

En ‘färsk’ studie (HÄR) visar fyra gånger högre risk att dö i ‘corona’ för män i övre medelåldern (HÄR), dvs mellan 50-64 år.

”…män drabbas av allvarlig covid-19 i betydligt högre utsträckning än kvinnor, och har en ökad risk att slutenvårdas, intensivvårdas och dö i sjukdomen. Könsskillnaden är störst bland personer i medelåldern och yngre pensionsåldern…”

Det har ställts krav på att olika yrkesgrupper och bakomliggande hälsoaspekter borde medföra att gå före i vaccinkön (t ex HÄR), men vore det inte rimligt att låta just denna riskgrupp av ‘män i övre medelåldern’ gå före i vaccinationskön på grund av tre skäl:

Betydligt ökad risk för: (i) behov av slutenvård, (ii) behov av intensivvård och (iii) död.

 

Men det är en utopi i Sverige, eftersom det ‘bara’ är män som berörs. Samtidigt stoppas Astra Zenecas vaccin (av Folkhälsomyndigheten) för ALLA under 65 år på grund av förhöjd risk för enstaka kvinnor.

Samtidigt finns det en stor grupp av män 50-64 år med kraftigt förhöjd risk som därmed lämnas (åt sitt öde) utan vaccin tills vidare.

‘Risk är risk’ oavsett kön.

‘Extremt låg risk’ ställs mot ‘kraftigt förhöjd risk’.

Folkhälsomyndighetens ‘likabehandling’ mellan män och kvinnor i riskbedömning verkar obefintlig.

 

 

 

%d bloggare gillar detta: