Allvarlig biverkning av vaccin (1-2 på 1.000.000) samtidigt har ‘paracetamol’ flera allvarliga biverkningar (1.000 på 1.000.000) – en ‘storm i ett vattenglas’ eller ‘ligger en hund begraven’?

Det är onekligen ‘udda’ att uppståndelsen kring Astra Zenecas och Janssens vaccin blivit så omfattande när uppskattningsvis ‘en eller två på miljonen’ verkar kunna få allvarliga biverkningar. Risken verkar dock vara högre i vissa ålderintervall och specifikt för kvinnor.

Samtidigt kan ett såpass vanligt läkemedel som ‘paracetamol’ samtidigt ha FLERA allvarliga bieffekter som motsvarar ‘tusen på miljonen’ enligt bipacksedel (HÄR). P-piller är också ett läkemedel med förhöjd risk (HÄR).

Är uppståndelsen en storm i ett vattenglas’?

 

Det verkar som om det finns information som INTE delges allmänheten eller INTE kommuniceras så gemene man kan skapa sig en uppfattning om situationen och hur det egentligen ligger till med riskerna kring dessa vaccin.

 ‘Ligger det en hund begraven’?

 

Det finns många frågor som inte besvarats och som skapar oro och misstänksamhet ute i samhället. Det verkar vara en ‘segdragen’ process att fastställa kopplingarna mellan vaccin och  biverkningar samt riskbedömning. Det som skett och sker kring Astra Zenecas och Janssens vaccin kan ge vaccinskeptiker ‘vatten på sin kvarn’.

Men det är kanske just detta som myndigheter vill undvika med ‘försiktighet’.

 

Fakta antyder att risken att drabbas av allvarlig sjukdom eller död på grund av ‘corona’ sannolikt är många gånger högre för ganska många än risken att vaccinera sig. 

Risken hittills i Sverige att dö av ‘corona’ är just nu 1.362  på miljonen för hela befolkningen. Beaktas ‘ålder’ och ‘kön’ så är risken betydligt mindre för yngre och kvinnor, men för de allra flesta är risken med ‘corona’ betydligt högre jämfört med ‘en eller två på miljonen’.

Oavsett, ‘verklig’ risk och ‘upplevd oro’ går sällan ‘hand i hand’.

Helt klart är dock att fler kommer att drabbas av allvarliga biverkningar. 

%d bloggare gillar detta: