FHM alias ‘Monty Python’: HÅLL AVSTÅND och TVÄTTA HÄNDERNA – INTE funkat hittills, så SLUTA ‘tramsa’!

Smittspridning är katastrofalt hög i Sverige (HÄR).

 

FHM påstår att smittspridning huvudsakligen sker på arbetsplatser, hemmen och sociala sammankomster.  På basis av detta rekommenderar FHM (HÄR):

Håll avstånd och tvätta händerna.

 

Det är nog många som INTE lyssnar på dessa ‘tramsiga‘ uppmaningar längre. FHM verkar INTE ha något annat än rostig ‘hovtång’ i ‘verktygslådan’. 

FHM vägrar nämna kollektivtrafiken där det kan vara omöjligt att hålla avstånd och än mindre tvätta händerna. På många arbetsställen och andra platser kan det också vara omöjligt att hålla avstånd, t ex skolan (HÄR). Tvätta händerna låter bra, men smittspridningen förhindras INTE av att tvätta händerna, utan avgörs och drivs av aerosoler i luften.

Mun- och andningsskydd nämns INTE överhuvudtaget.

Folkhälsomyndigheten (FHM) är handlingsförlamad på grund av ‘prestigetänkande’ och ”revirpinkande’.

 

FHM agerar INTE ansvarsfullt och vidtar INGA kraftfulla åtgärder för att skydda befolkningen, utan lägger över ansvaret på individen. Varför skall människor bry sig när FHM inte tar ansvar och agerar? Om INTE kraftfulla åtgärder vidtas av FHM (eller regeringen) uppfattas det knappast som att situationen är allvarlig hos gemene man.

Om myndigheten som har ansvar för folkhälsan agerar ‘tandlöst’ och ‘uddlöst’ finns det väl INGEN anledning att hörsamma ‘tramsiga’ råd.

HÅLL AVSTÅND och TVÄTTA HÄNDERNA har ju INTE varit tillräckligt hittills.

 

Varför skulle det vara tillräckligt nu med smittsammare mutationer som dominerar smittspridningen? Hålla avstånd och tvätta händerna är INTE lösningen på problemet, utan den stavas:

M-I-N-I-M-E-R-A-D  

S-M-I-T-T-S-P-R-I-D-N-I-N-G

 

Länder som hanterat pandemin illa (t ex Brasilien, Sverige och USA) har alla gemensamt att de agerat försent och för lite. Länder som däremot lyckats väl (t ex Norge, Finland, Sydkorea och Kina) förenas alla i en gemensam nämnare, nämligen:

LÅG eller INGEN smittspridning.

 

Hålla avstånd och tvätta händerna är bara komplement på samma vis som mun- och andningsskydd. Smittspridning innebär att människor kommer att smittas oavsett och är smittspridningen hög smittas många fler.

PUNKT SLUT!

FHM – sluta ‘tramsa’.

%d bloggare gillar detta: