Den ‘magiska’ SIFFRAN 2,2 över avlidna ‘lever vidare’ efter drygt ETT år – ‘överslagsräkning’ ger ‘fingervisning’ mellan ‘tummen och pekfingret’!

I tidigare inlägg härledes den ‘magiska’ SIFFRAN 2,2 (HÄR, HÄR och HÄR).

SIFFRAN 2,2 har visat sig fortfarande besitta ‘magisk’ pålitlighet och tillförlitlighet efter drygt ett år. En enkel ‘överslagsräkning’ mellan ‘tummen och pekfingret’ som ger ‘fingervisning’ om antalet avlidna baserat på antal intensivvårdade.

Ett enkelt verktyg för att ‘sätta upp ett finger i luften för att se åt vilket håll det blåser’ (läs ‘barkar hän’),

Exempelvis, FHMs rapoorterade siffror den 16/4 (HÄR), dvs 6.487 avlidna delat med 13.788  intensivvårdade är lika med 2,125 enligt skärmbild nedan.

Källa: FHM (HÄR).

Samma ‘överslagsräkning per vecka sedan pandemins början åskådliggörs i diagrammet nedan.

Den ‘magiska’ SIFFRAN 2,2 domnierar vecka efter vecka.

 

En mindre ökning skedde under den andra vågen kring årskiftet. Innevarande vecka är den första sedan början av pandemin som ‘magiska’ siffran understiger 2,2, vilket är ett resultat av den pågående vaccineringen.

Den ‘magiska’ SIFFRAN 2,2 har visat sig vara både giltig och tillförlitlig baserat på andra mer avancerade beräkningsgrunder (HÄR). Notera att höjden på staplarna varierar en aning, då avrundning till en decimal tillämpats i diagrammet, men rådata som staplarna baseras på har fler decimaler. Förhoppningsvis kommer höjden på staplarna att fortsätta minska (den ‘magiska’ SIFFRAN 2,2) i takt med att vaccineringen av befolkningen fortskrider.

Skall den  ‘magiska’ SIFFRAN 2,2 tas på allvar?

 

Både JA och NEJ. Den ‘duger’ i alla fall som illustration för hur komplicerade samband och relationer ibland kan åskådliggöras på ett enkelt vis när dessa är i stor utsträckning linjära och INTE slumpmässiga över tid. När det finns tydliga underliggande samband och relationer kan indirekta effekter ge upphov till giltiga och tillförlitliga observationer.

Notera att den ‘magiska’ SIFFRAN 2,2 på dödligt allvar.

I takt med av behovet av intensivvård kvarstår, så kommer antalet döda att fortsätta.

%d bloggare gillar detta: