‘Dödstyst’ om ‘coronadöden’ – ökat med 75% på två veckor trots vaccination av riskgrupper pågått över tre månader – lidandet och döden fortsätter!

Just nu är det medialt ‘skrammel’ kring extremt hög smittspridning i Sverige.

Men direkta konsekvenser för folkhälsan ‘tonas ner’, medan indirekta är ‘osynliga’.

Samtidigt pågår vaccinering som bara ‘mildrar’ konsekvenserna, dvs konsekvenserna av smittspridning ‘upphör’ INTE ännu på länge.

Smittspridningen har fördubblats och ökat under snart tre månader i sträck (se diagram nedan).

Det är samtidigt ganska tyst om att sluten- och intensivvårdade ökat kraftigt i takt med ökad smittspridning (se diagram nedan).

Källa: SVT (HÄR).

Källa: SVT (HÄR).

Sambandet mellan smittspridning, behov av sluten- och intensivvård kan beskådas ‘med blotta ögat’ i diagrammen ovan. 

Pekar kurvan uppått för smittspridning så pekar kurvorna för sluten- och intensivvård också uppått inom ett par veckor.

 

Effekten av vaccinering tar tid och hittills så är effekten framför allt att färre äldre avlider, medan yngre drabbas  i större utsträckning av allvarlig sjuklighet.

Smittspridning leder till allvarlig sjuklighet (dvs behov av sluten- och intensivvård) och död i slutändan. Den senare (dvs antal avlidna) passerar nästan obemärkt förbi i media, dvs det nämns men enbart per dag som ger sken av att få avlider. Det sätts inte heller i ett sammanhang för att visa hur illa det är med hög smittspridning i samhället och vilka konsekvenser detta får på folkhälsan.

Det är i princip medialt ‘dödstyst’ om  att antalet ‘coronadöda’ som är ett resultat av denna smittspridning.

En konsekvens av att FHM och regeringen tillåtit smittspridningen ‘skena’, utan att media ifrågasätter.

Antalet ‘coronadöda’ har dessutom ökat kraftigt de två senaste veckorna.

 

Diagrammet nedan visar att ‘coronadöden’ ökat med cirka 75% från 96 till 167 avlidna på två veckor, dvs nästan en fördubbling på kort tid. Givetvis lägre jämfört med tidigare toppnoteringar, men fortfarande ‘fasansfullt’ många som avlider.

Källa: Folkhälsomyndigheten (HÄR)

Det betyder i klartext att 167 avlidna motsvarar en ‘coronadöd’ i timmen den senaste veckan.

Notera att enbart 16 ‘coronadöda’ av 167 som rapporterats avled innevarande vecka, vilket innebär ett mörkertal på drygt 150 från tidigare veckor på grund av fördröjning i rapporteringen.

 

Den senaste veckans dödstal i Sverige motsvarar: 90% jämfört med den årliga trafikdöden (dvs 190 under 2020); 140%  jämfört med motsvarande dödligt våld per år (dvs 124 under 2020) och ett fullbokat inrikes flygplan kraschar utan överlevande (exempel 1exempel 2). Hälsokonsekvenserna av hög smittspridning försvinner INTE bara för att media inte rapporterar om detta fullt ut.

Medial tystnad om konsekvenserna av hög smittspridning – ‘tyst som i graven’.

INGEN medial granskning och INGA kritiska frågor.

 

%d bloggare gillar detta: