JÄMFÖRANDE FAKTA om Sveriges 14-dagars INCIDENS: fortsättningsvis EXTREMT HÖG och fortsätter ÖKA till 600+ de senaste 5 månaderna!

14-dagars incidensen (dvs anmälda fall = smittspridning) i Sverige är fortsättningsvis EXTREMT HÖG.

Fortsätter dessutom ÖKA, dvs numera 739 (se diagram nedan).

Notera att incidensen i genomsnitt varit 605 de senaste FEM månaderna (HÄR).

I diagram nedan anges låg (<50) respektive extremt hög (<500) risknivå på smittspridning (ECDC). Notera att 14-dagars incidensen under vecka 12-13 i Europa, EU och de övriga nordiska länderna är enligt följande (HÄR):

Europa: 397

EU: 506

Danmark: 129

Finland: 139

Island: 29

Norge: 219

Sverige: 739 

Sverige på 9e plats i Europa av 47 (exkl ‘lilleputtländer’ såsom Andorra och San Marino).

Sverige har den 19e högsta incidensen i världen av 221.

 

Källa: FHM – HÄR.

Kartbilden nedan bekräftar att Sverige är ett av de länderna i världen som har högst incidens, vilket pågått under lång tid. Andra länder har vidtagit åtgärder och kraftigt minskat smittspridningen, medan Sverige legat kvar på en extrem risknivå.

Källa: European Centre for Disease Prevention and Control/ECDC (HÄR).

Sverige alltid RÖTT, medan andra RÖDA länder varierar över tid. 

Notera att ‘skräckländer’ som i svensk media ‘vinklas’ negativt har lägre incidens, t ex USA (268) och Brasilien (454).

%d bloggare gillar detta: