S övergav det socialdemokratiska ‘samhällsbygget’ – ett ‘bygge’ som verkar övertagits av SD – ett sverigedemokratiskt ‘samhällsbygge’!

Socialdemokraternas ‘samhällsbygge’ under 1900-talet var en framgångsaga och en förebild för många andra länder i världen. Sverige hade dock en fördel av att inte ligga i ruiner med förstörd infrastruktur och sönderbombade fabriker efter andra världskriget.

Men inget varar för evigt. 

Efterhand mer ‘prat’ och mindre ‘verkstad’.

 

‘Socialdemokratin’ började under 90-talet tappa fotfästet i takt med att omvärlden förändrades och andra länder byggde välfärdsamhällen efter egna ekonomiska och sociala förutsättningar. I början av 2000-talet blev det alltmer tydligt att ‘socialdemokratrin’ successivt övergav sitt ‘samhällsbygge’.

‘Socialdemokratins’ började se till sitt eget bästa, inte ‘samhällsbyggets’ bästa.

‘Samhällsbygget’ underminerades därmed på område efter område.

 

De ‘nya’ moderaterna tog över socialdemokratins ‘samhällsbygge’ under några få år, för att  sedan också överge sitt s k ‘samhällsbygge’ med arbetslinjen i centrum. Moderaterna har sedan dess ‘velat’ fram och tillbaks utan en tydligt ‘samhällsbygge’ i sikte.

Numera verkar det som om SD är det enda parti som har ett ‘samhällsbygge’ på agendan där samhällets och ‘folkets’ väl och ve är i centrum.

Det kanske är så att ‘sverigedemokratin’ är på väg att bli den ‘nya socialdemokratin’.

En ‘sverigedemokrati’ där ett återupprättande av ‘samhällsbygget’ hamnar i ‘blickpunkten’.

Dvs mer ‘verkstad’ och mindre ‘prat’.

%d bloggare gillar detta: