2 meter och 2 minuter UTOMHUS, men inte 50 centimeter och 10 minuter INOMHUS i kollektivtrafiken – ‘upp- och nervända världen!

Det har visat sig att det fysiska avståndet och tiden som krävs för att bli smittad kan vara TVÅ METER och TVÅ MINUTER trots att man är UTOMHUS (HÄR).

”…en samtale på to minutter i vanlig prateavstand har i noen tilfeller vært nok…”.

 

Samtidigt är det besynnerligt att kollektivtrafiken ALDRIG nämns i Sverige när det gäller smittspridningskedjan, utan det sägs gång på gång att arbetsplatsen och hemmet är där smittspridningen är som störst.

Ett resonemang som inte håller ihop, utan haltar betänkligt.

 

Det är ett ‘feltänk’. Betänk att i kollektivtrafiken kan avstånden vara 50 centimeter (eller mindre) under åtminstone 10 minuter (eller mer) och dessutom inomhus.

Att kollektivtrafiken INTE bidrar till smittspridningen är osannolikt.

 

Smittspridningen som sker på arbetsplatser och i hemmen knyts samman av resor kollektiv i rusningstrafik med ‘fullpackade’ bussar och tåg för väldigt många människor varje dag. Om människor smittas på arbetet och i hemmen, så borde detta rimligtvis innebära att människor smittas i kollektivtrafiken också.

Upp- och nervända världen att utesluta en ‘knutpunkt’ för smittspridningskedjor.

 

Det också besynnerligt att andningsskydd FFP2 inte nämns som ett komplement, utan enbart s k kirurgiska munskydd (dvs vanligtvis blåfärgade). När tillräckliga avstånd och kort tid INTE kan upprätthållas (t ex i kollektivtrafiken under rusningstid) borde FFP2 också rekommenderas, vilket är obligatoriskt i flera länder.

Varför denna ovilja från regeringen och FHM att värna om folks ‘väl och ve’?

Troligtvis prestigetänkande och ovetenskaplighet.

Regeringens och FHMs hantering av kollektivtrafiken och användningen av mun- och andningsskydd är och har hela tiden varit lekmannamässig.

 

 

%d bloggare gillar detta: