DNs and SVTs journalistiska ‘bottennapp’ är tveklöst mediala ‘självmål’ – alternativmedia kan ‘gnugga händerna’ och ‘bida sin tid’!

För en tid sedan visade svensk s k ‘kvalitetsjournalistik’ med all tydlighet sitt rätta ansikte ånyo.

‘Saklighet’ och opartiskhet’ är som bortblåsta.

 

Det känns ‘lite tjatigt’ att ens ägna tid åt dessa mediala ‘självmål’, men samtidigt nödvändigt att dessa allvarliga journalistiska haverier (s k ‘bottennapp’) synliggörs.

Det är givetvis inte första eller sista gången dessa mediala ‘självmål’ görs, men DN och SVT verkar INTE ha nått ‘botten’ ännu. När man tror att botten är nådd, så visar det sig att den INTE är nådd hos varken DN eller SVT.

Två exempel följer, varav det första ‘florerat’ flitigt på sociala medier, medan det andra gått nästan spårlöst förbi:

Exempel 1)

Statsminister Löfven tillåts förfalska historien om Vänsterpartiets odemokratiska förflutna och gör falska påståenden om andra partier i syfte att svartmåla SD, utan att journalisten ställer kritiska följdfrågor (HÄR).

Intervjun gjordes av Dagens Nyheter som säger sig stå för ‘kvalitetsjournalistik’.

 

Exempel 2)

Fd statsepidemiolog och rådgivare åt WHO (är egentligen pensionär), Giesecke tillåts i samma anda förfalska historien om sina felaktiga påståenden under pandemins början  och som dessutom inte talade om att han hade ett miljonavtal med FHM (HÄR), utan att journalisten ställer kritiska följdfrågor (HÄR). Varför intervjuas Giesecke överhuvudtaget av SVT och får fortsätta sprida ovetenskapligt dravel.

Intervjun gjordes av SVT som säger sig stå för ‘saklighet’ och ‘opartiskhet’.

 

Reflektion:

Dessa ytliga, intetsägande och okritiska intervjuer med makthavare och offentliga personer har tyvärr blivit ‘vardagsmat’. Granskning av påståenden är obefintlig.

Ett signum för svensk s k ‘kvalitetsjournalistik’.

 

Det är således inte särskilt oväntat att väldigt många människor aldrig läser, hör eller ser nyheter från de traditionella medierna längre, utan vänder sin uppmärksamhet mot alternativa informationskällor och diverse platformar på sociala medier.

Okritisk journalistik som dessutom är osaklig och partisk är numera ‘vardagsmat’.

DNs and SVTs journalistiska ‘bottennapp’ är tveklöst mediala ‘självmål’.

Alternativmedia kan ‘gnugga händerna’ och ‘bida sin tid’.

 

%d bloggare gillar detta: