Tegnell är oförmögen att ‘zlatanera’ – Zlatan är Zlatan, men vad är Tegnell – ‘bolibompa’?

Zlatan är Zlatan, men vad är Tegnell – ‘bolibompa’?

 

Statsepidemiolog Tegnell är emellanåt på ‘bolibompa’-nivå med förklaringar som väcker förundran. Utan att gå in på detaljer, så säger han om fjällresor: “…säger man att det här är vårt stora problem så kan jag hålla med om att det är ett onödigt högt tonläge. Vårt stora problem är ju smitta på arbetsplatser, smitta på privata fester. Det är fortfarande där som volymer av vår smittspridning sker…” (kl 10:36 den 27/2)

Smitta på arbetsplatser är logiskt, men att privata fester lyfts fram utan att i detta sammanhang nämna trängsel i kollektivtrafiken antyder ‘bolibompa’-nivå.

Det är lätt att ‘hacka’ på arbetsplatser och kräva att de vidtar åtgärder (t ex arbeta hemma). Det är lika lätt att ‘hacka’ på privata fester, utan att nämna vilken typ av fester och vilka som går på dessa som avses i klartext.

Men när Tegnell och hans ‘gelikar’ ALLTID ‘hoppar över’ kollektivtrafiken ‘faller’ allt som ett ‘korthus’.

Fortsätt läsa “Tegnell är oförmögen att ‘zlatanera’ – Zlatan är Zlatan, men vad är Tegnell – ‘bolibompa’?”

SUPER-Covid: kan vara 11 gånger dödligare – USCH, ‘smolk i glädjebägaren’!

En mutation i Kalifornien verkar ha ‘skräckinjagande’ egenskaper (HÄR). Utan att det finns specifika detaljer tillgängliga ännu, så är det lätt att få en känsla av ‘en klump i magen’.

Lika smittsam som den sydafrikanska mutationen.

Preliminära beräkningar visar upp till 11 gånger dödligare.

 

Den kritiska frågan är om denna mutation kan kringå det skydd som nuvarande vaccin förväntas ge de vaccinerade i syfte att undvika allvarlig sjukdom och död.

Det är nog INTE den sista mutationen som kan leda till ‘smolk i glädjebägaren’.

‘Håll i och håll ut’ utan att ‘ta ut´ några ‘segrar i förskott’.

 

5 GÅNGER FLER avlidna ‘i snitt’ de senaste 210 dagarna – 21 gånger fler de första 147 dagarna av pandemin!

Varför gick det så fel i Sverige? Kan sammanfattas i två ord: ‘systemfel’ och ‘Svarte Petter’!

En artikel på forskning.no (HÄR) om Sveriges strategi och hantering under pandemin tar upp olika tänkbara förklaringar till varför Norge klarat sig avsevärt bättre.

Några översatta citat kan illustrera innehållet enligt följande:

Fortsätt läsa “Varför gick det så fel i Sverige? Kan sammanfattas i två ord: ‘systemfel’ och ‘Svarte Petter’!”

Dödstals-‘gapet’ ökar ånyo trots färre avlidna – drygt 5 gånger fler ‘coronadöda’ jämfört med grannländerna!

Det innebär cirka 5,4 gånger fler avlidna per capita jämfört med grannländerna tillsammans (se SVART pil i diagram).

Källa: Worldometer (28/2 – HÄR)

NOTERA nivån på grannländernas ‘dödstal’ är ‘mikroskopiska’ jämfört med Sveriges (se RÖD pil i diagram).

Sveriges dödstal PER DAG (totalt) är alltså mer än cirka 8-12 gånger så högt som ‘dödstalen’ PER VECKA i Danmark, Finland och Norge.