Smittspridning ökar ånyo trots hög nivå – regering och FHM fortsätter sakna ‘cojones’ trots en tredje våg ‘lurar bakom hörnet’!

Tre faktorer fortsätter vara avgörande den närmaste tiden: (i) vaccinleveranser; (ii) vaccination; och (iii) mutationer.

En fjärde faktor är åtgärder, men varken regeringen eller Folkhälsomyndigheten har ‘cojones’ att vidta ‘verkningsfulla’ åtgärder.

Fortsätt läsa “Smittspridning ökar ånyo trots hög nivå – regering och FHM fortsätter sakna ‘cojones’ trots en tredje våg ‘lurar bakom hörnet’!”

13e MILSTOLPEN uppnådd, dvs 13.000 ‘coronadöda’, dvs ‘abstrakt’ siffra svår att ‘greppa’ – NÅGRA jämförelser!

Sedan pandemins början har över 1.000 avlidit per månad.

 

 Socialstyrelsen skriver: “…. genomsnitt avled 685 personer per säsong i influensa… …i denna sammanställning ingår de som har influensa som bidragande eller underliggande dödsorsak samt patienter som vårdats i specialistvården med en influensadiagnos och sedan avlidit inom 30 dagar oavsett dödsorsak…”.

Motsvarar under pandemin enligt Socialstyrelsen dödsfall som avlider ‘med’ COVID-19: “…antalet avlidna med influensa som underliggande eller bidragande dödsorsak enligt dödsorsaksregistret har i genomsnitt varit 508 per säsong…”.

Det innebär att COVID-19 hittills motsvarar drygt 18x säsongsinfluensa.

Fortsätt läsa “13e MILSTOLPEN uppnådd, dvs 13.000 ‘coronadöda’, dvs ‘abstrakt’ siffra svår att ‘greppa’ – NÅGRA jämförelser!”

COVID-19 sänker förväntad livslängd i Sverige – INGA ‘svarta” rubriker i media och INGEN ‘kölhalning’ av regeringen och FHM!

Sverige är ett av flera länder som INTE klarat av att hantera pandemin väl, utan med höga dödstal som följd enligt SCB.

“…det innebär att den förväntade livslängden för kvinnor minskar med sex månader till 84,1 år och för män med elva månader, till 80,4 år…”

Trenden i Sverige med ständigt ökande livslängd bryts alltså som en följd av ‘coronadöden’.

Fortsätt läsa “COVID-19 sänker förväntad livslängd i Sverige – INGA ‘svarta” rubriker i media och INGEN ‘kölhalning’ av regeringen och FHM!”

En åttonde FÖRKLARING till Sveriges ‘bottennapp’ i coronahanteringen: otillräckliga pandemilagar

Det finns flera grundläggande orsaker till varför Sveriges strategi för pandemiarbetet bidragit till onödigt mänskligt lidande och död (översikt HÄR), såsom:

(1) ‘reaktiva beslut’ (‘för lite’);

(2) ‘(o)synkroniserade åtgärder’ (‘försent’);

(3) ‘(o)kontrollerad smittspridning’;

(4) ‘(o)försiktighetsprincipen’;

(5) (icke) måluppfyllelse’;

(6) ‘(o)beredskap’; och

(7) ‘(icke)empiri’.

Till dessa kan läggas: (8) (icke) pandemilagar, dvs otillräckliga lagrum att agera med kraft. 

Fortsätt läsa “En åttonde FÖRKLARING till Sveriges ‘bottennapp’ i coronahanteringen: otillräckliga pandemilagar”

‘Elefanterna i rummet’ nämns INTE vid begravningsträngsel – dvs kulturell ‘okänslighet’ och ‘okunskap’!

När det ‘förväntade’ verkar vara en ‘överraskning’.

 

När det gäller den senaste tidens nyheter om stora folksamlingar (flera hundra personer samlade) vid begravningar (t ex HÄR) är detta ofta ett kulturellt eller religiöst beteende (t ex HÄR) som skiljer sig från att ‘bara’ de närmaste närvarar och andra undanbedes komma samt familjens önskemål respekteras.

Det är vanligt förekommande i många länder med stora folksamlingar i syfte att visa samhörighet, respekt, sorg och stöd till den drabbade familjen. I Sverige är det ofta annorlunda med mindre antal som närvarar vid begravningar.

Gränsen vid begravningar under pandemin har satts till 20 personer på grund av smittspridningsrisken, men den är anpassad till svensk kultur, vilket givetvis medför en ‘kulturkrock’ för vissa familjer som drabbas av död.

Fortsätt läsa “‘Elefanterna i rummet’ nämns INTE vid begravningsträngsel – dvs kulturell ‘okänslighet’ och ‘okunskap’!”