EMA: Astra Zenecas vaccin är ‘säkert’ – ett val mellan pest eller kolera? Knappast, utan mellan ‘få’ eller ‘många’ drabbade

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) ger ‘grönt ljus’ för Astra Zenecas vaccin: ”Det här är ett säkert vaccin” (HÄR – den 18/3 kl 17:04).

 

Det är inte en överraskande slutsats, då det nuläget finns uppskattningsvis 15-20 fall med allvarliga biverkningar (och några dödsfall) av 17.000.000 vaccinerade. Det är alltså ett ‘säkert’ vaccin enligt följande devis:

”Vaccinets fördelar väger med råge över eventuella nackdelar i form av biverkningar” (HÄR).

Det innebär i klartext att många fler skulle bli allvarligt sjuka och avlida om vaccineringen avbröts.

Den kritiska frågan är hur många fler allvarligt sjuka och avlidna som ett fortsatt stopp för Astra Zenecas vaccin kan leda till i det svenska samhället – en beräkning som inte kommer att redovisas offentligt om den görs, men sannolikt kommer ‘fler’ att bli allvarligt sjuka och avlida jämfört med risken som vaccinet innebär idagsläget.

Det är i detta sammanhang som ett ‘säkert vaccin’ skall ses, dvs ”…vaccinets fördelar väger med råge över eventuella nackdelar i form av biverkningar…” skall förstås, dvs biverkningar kan leda till allvarlig sjuklighet och död, men ‘nyttan’ är större än ‘skadan’ den orsakar.

Men det skall påpekas att de enstaka personer som drabbas av dessa allvarliga biverkningar drar en ‘nitlott’, dvs det är en ‘klen tröst’ att vara 1 på miljonen. Det betyder också att många fler kommer att drabbas av allvarliga biverkningar, då flera miljarder skall vaccineras i slutändan.

Samtidigt kommer rön från Norge enligt följande:

”Årsaken er funnet – AstraZeneca-vaksinen utløste en kraftig immunrespons” (HÄR)

 

Det ger hopp om att snabbt kunna upptäcka vaccinerade med biverkningar och sätta in effektiva behandlingar, men också utesluta riskpersoner från detta vaccin, ökad information som skapar medvetenhet om eventuella allvarliga symptom (se längst ner)  i sjukvården och hos de som vaccinerats.

Hur skall man förhålla sig till Astra Zenecas vaccin?

Inget val mellan pest eller kolera, utan mellan ‘få’ eller ‘många’ drabbade.

Mycket stor sannolikhet att dra en ‘vinstlott’, men liten sannolikhet  att dra en ‘nitlott’.

Låt oss hoppas – slutet gott allting gott.

 

Symtom du ska hålla koll på om du fått Astra Zenecas vaccin:

  • flertal och nytillkomna större blåmärken och/eller ett flertal punktformade blödningar i hud/slemhinnor (t ex i munnen)

  • näsblödning som är svår att stoppa

  • svullnad, rodnad eller uttalad ömhet i ben eller arm (ej lokalt kring injektionsstället)

  • kraftig huvudvärk

  • kraftig buksmärta

  • plötslig andnöd och/eller bröstsmärta.

Källa: Folkhälsomyndigheten

%d bloggare gillar detta: