Sverige om Astra Zeneca – ‘försiktighetsprincipen’ var åsidosatt ånyo och riskera ‘offra liv’ numera en paradgren!

IGÅR: ‘fortsätt vaccinera’ – INGA problem, men IDAG ‘stoppa vaccinering’ – en ‘försiktighetsåtgärd’.

 

Informationen igår var sannolikt densamma som idag, men då land efter land tillfälligt stoppat (eller pausat) all vaccinering med Astra Zeneca, blev Sverige alltmer ensamt om att fortsätta och i vanlig ordning ‘sen på bollen’.

Det skall påpekas att risken verkar vara extremt liten (dvs enstaka fall på sjutton miljoner vaccinerade), men det har varit en risk för mänskligt lidande och död som flera av de stora europeiska länderna och grannländerna INTE velat ta.

Men Sveriges ‘slappa’ och ‘sena’ hantering kring Astra Zenecas vaccin är helt i linje med hanteringen i övrigt sedan pademins början.

Försiktighetsprincipen var åsidosatt ånyo.

Mänskligt lidande och död fortsätter vara nedprioriterat.

 

Det som gäller den ena dagen (dvs fortsätt vaccinera) gäller inte dagen efter (stoppa vaccinering), trots ihärdiga påståenden om att allt var i sin ordning igår.

Skälet var enligt Läkemedelsverket att: ”…nyttan med vaccinet tydligt överstiger riskerna…” NOTERA – en ‘krass’ riskbedömning, men eventuellt mänskligt lidande och död väger numera ‘flygvikt’, INTE ‘tungvikt’.

Flera andra länder har tillämpat ‘försiktighetsprincipen‘ kring Astra Zenecas vaccin, men Sverige har sedan pandemins början frångått denna princip (HÄR). Det är ett etiskt och moraliskt paradigmskifte, vilket innebär att mänskligt lidande och död nedvärderats till enbart ‘siffror’ i statistiken. 

Försiktighetsprincipen har historiskt varit en av Sveriges paradgrenar internationellt.

Andra länder ‘sett upp till’ och eftersträvat efterlikna Sverige.

Numera är nedmonteringen av denna ‘paradgren’ uppenbar, tyvärr. 

‘Offra liv’ istället för att ‘rädda liv’ är numera en paradgren.

 

 

%d bloggare gillar detta: