En jämförelse av ‘siffror’ med Danmark, Finland och Norge under ETT ÅR – SLUTSATS: Sveriges strategi har offrat liv, INTE räddat liv!

Sveriges strategi har OFFRAT liv.

Grannländernas strategier har däremot RÄDDAT liv.

Varför? 

Fakta om ‘coronasiffrorna’ för de nordiska länderna sedan pandemins början är enligt följande:

Sverige fick sitt första dödsfall som en följd av COVID-19 den 11/3, Norge den 12/3, Danmark den 14/3 och Danmark den 21/3, dvs samtliga fick sitt första dödsfall inom 10 dagar.

Sveriges 10e dödsfall inträffade den 18/3, Danmark den 21/3, Norge den 23/3 och Finland den 29/3

Den 29/3 hade Sverige 110 döda, Finland 72 döda, Norge 26 döda och Finland 11 döda.

SLUTSATS 1: Sveriges dödstal ökade mer än grannländerna tillsammans från början.

 

Skillnaderna mellan länderna tilltar efter hand. Totalt antal döda per land t o m den 14/3 är enligt följande:

Sverige – 13.146 döda

Danmark – 2.391 döda

Finland – 786 döda

Norge – 639 döda

SLUTSATS 2: Efter ETT år är skillnaderna mycket stora mellan Sverige å ena sidan och grannländerna å den andra.

 

Grannländernas dödstal TILLSAMMANS motsvarare:

– 2.386 döda per capita, dvs en skillnad på 10.760 fler döda i Sverige.

SLUTSATS 3: Väldigt många döda i onödan i Sverige.

 

Respektive grannlands dödstal omräknat PER CAPITA (dvs i förhållande till folkmängd) är enligt följande: 

– Danmark = 4.195, dvs en skillnad på 8.951 fler döda i Sverige.

– Finland = 1.456, dvs en skillnad på 11.690 döda fler döda i Sverige.

– Norge = 1.206, dvs en skillnad på 11.940 fler döda i Sverige.

SLUTSATS 4: Sveriges ‘siffror’ är skyhöga jämfört med respektive grannländerna.

 

Omräknat per capita är Sveriges ‘siffror’ X gånger högre än Danmark, Finland och Norge TILLSAMMANS enligt följande:

– cirka 6 gånger högre dödstal.

– cirka 6 gånger fler allvarligt sjuka i behov av slutenvård.

– cirka 6 gånger fler allvarligt sjuka i behov av intensivvård.

– cirka 6 gånger innebär fler som drabbats av långtidscovid.

SLUTSATS 5: Oavsett hur man räknar är Sveriges dödstal skyhöga jämfört med grannländerna.

 

Diagram 1-4 nedan redovisar utvecklingen för Sveriges dödstal sedan pandemins början till dags dato jämfört med Danmark, Finland och Norge.

SLUTSATS: Sveriges strategi har offrat liv, INTE räddat liv!

 

Källor: Folkhälsomyndighetens dagliga rapporteringar (HÄR) och Worldometer (HÄR).

Diagram 1: Antal gånger fler döda per vecka under ETT ÅR i Sverige jämfört med Danmark, Finland och Norge TILLSAMMANS.

Diagram 2: Antal döda per vecka under ETT ÅR  i Sverige jämfört med Danmark, Finland och Norge.

Diagram 3: Antal döda per vecka under ETT ÅR  i Sverige jämfört med Danmark, Finland och Norge (logaritmisk skala).

 

Diagram 4: Antal döda per vecka under ETT ÅR  i Sverige jämfört med Danmark, Finland och Norge.

%d bloggare gillar detta: