‘Arbeta hemifrån’ kan innebära ‘något gott som har något ont med sig’ – någon annan kan göra DITT jobb från någon annanstans!

Pandemin har drivit på förändringar i samhället.

Exempelvis, ‘arbeta hemifrån’  (HÄR) kan vara en möjlighet, men också ett hot.

Det innebär ‘två sidor av samma mynt’.

I det korta perspektivet kan ‘arbeta hemifrån’  fördelaktigt förändra villkoren på arbetsmarkanden för många. Det är den ena sidan av myntet.

I det längre perspektivet kan ‘arbeta hemifrån’ ofördelaktigt förändra villkoren på arbetsmarknaden för många. Det är den andra sidan av samma mynt.

Pandemin har fört med sig att en pågående strukturomvandling mot digitala lösningar i arbetslivet har påskyndats.  Befintliga och nya digitala lösningar breder ut sig på bred front.

Fysisk närvaro och fysiska kontakter mellan människor i arbetslivet kan förändras tack vare dessa digitala lösningar. Det gäller både nationella och internationella kontakter.

Ett annat område är att minskade behov av kontorsytor kan ge kostnadsbesparingar för företaget eller organisationen. Omkostnader för resor i tjänsten kan också minska.

Det finns också fördelar för den enskilde, såsom minskade restider till och från jobbet, flexibla arbetstider  och valfria arbetsställen kan kanske införas. Miljöpåverkan kan dessutom minska.

Ibland påstås att ‘inget ont som inte har något gott med sig’.

Men det kan också vara tvärtom att ‘något gott som har något ont med sig’.

 

Exempelvis, den sociala tillvaron och samhörigheten med andra på ‘arbetsplatsen’ begränsas, ‘suddas ut’ eller rent av ‘går upp i rök’. Men ett av de större hoten eller farorna för arbetstagare är att deras arbetsuppgifter kan utföras av andra i slutändan genom s k utlokalisering av arbetsuppgifter.  Detta innebär i sin tur ökad konkurrens om ‘jobben’, då andra helt plötsligt kan utföra DINA arbetsgifter.

Kort sagt, någon annan kan göra DITT jobb från någon annanstans.

Någon annan i närområdet  eller i fjärran land.

%d bloggare gillar detta: