Sveriges ‘coronasiffror’ under ‘året som gått’ sammanfattade – RÄTT eller FEL strategi? Avgör själv!

Regeringen (dvs statsminister Löfven och socialminister Hallengren) och Folkhälsomyndigheten (dvs generaldirektör Carlson och statsepidemiolog Tegnell) har ‘under året som gått’ påstått och bedyrat att Sveriges strategi varit RÄTT, trots kritiken varit utbredd internationellt, dvs att den varit FEL från första början.

AVGÖR SJÄLV om DU tycker Sveriges hantering varit RÄTT eller FEL med ‘siffror’ som underlag.

Här följer sammanfattande COVID-relaterade ‘siffror’ under året som gått:

1) Sveriges första dödsfall inträffade en 11/3 i fjol.

2) Cirka 40.000 individer har varit behov av slutenvård på grund av COVID-19 (HÄR).

3) Cirka 5.500 individer varit i behov av intensivvård (HÄR).

4) Cirka 13.100 har avlidit av COVID-19 (HÄR) som medfört att förväntad livslängd sjunkit (HÄR).

5) Från positivt COVID-test till behov av slutenvård är det 6,2 dagar i genomsnitt (Socialstyrelsen).

Källa: Folkhälsomyndigheten (HÄR).

Diagram 2 redovisar ANDELEN bekräftade positiva fall per vecka. Noterbart är att smittspridning i genomsnitt varit 10,6% under året som gått – EN MYCKET HÖG siffra.

Diagram 2: Procentuell andel bekräftade fall per vecka.

Källa: Folkhälsomyndigheten (HÄR).

Diagram 3 redovisar ANTALETbekräftade positiva fall per vecka under året som gått. Antalet smittade har i genomsnitt varit 14.343 per vecka, vilket motsvarar 2.049 per dag – också en MYCKET HÖG siffra beaktande av att testkapaciteten var obefintlig i början av pandemin..

Diagram 3: Bekräftade fall per dag.

Källa: Folkhälsomyndigheten (HÄR).

Diagram 4 redovisar ANTALET test per vecka under året som gått. Antalet test har i genomsnitt varit 134.635 per vecka, vilket motsvarar 19.233 per dag – en  relativt LÅG siffra jämfört med många andra nordiska och europeiska länder .

Diagram 4:  Antal test per vecka.

Källa: Folkhälsomyndigheten (HÄR).

 

%d bloggare gillar detta: