Signum för ‘politikerväldet’ och ‘myndighetssverige’ sedan Sveriges första ‘coronadöd’ – rädda ekonomin istället för rädda liv och socialdemokratin övergav ‘folket’!

Sverige fick sitt första dödsfall i ‘corona’ den 11/3 i fjol.

Vem kunde ana att Sveriges hantering av pandemin skulle utmärka sig som en ‘värsting’ i negativ bemärkelse.

Det har varit ett år där regeringen ‘klappade ihop’ och INTE förmådde skydda befolkningen.

Det har varit ett år där Folkhälsomyndigheten uppvisat påtaglig inkompetens och okunskap trots över 500 anställda och ‘skryt’ om intern expertis.

Det har varit ett år som började med att Sverige gick sin egen väg trots upprepade varningar från WHO och internationell expertis.

Det har varit ett år där några enstaka statstjänstemän fått ‘leka gud’ utan ansvarstagande och att ställas till svars.

Det har varit ett år där det visade sig att Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap INTE tagit sitt ansvar att säkerställa att beredskap fanns i samhället.

Det har varit ett år där Sveriges Riksdag varit tyst.

Det har varit ett år med en opposition som ‘backat ur’ och tagit ‘långledigt’ men med full lön och andra förmåner.

Det har varit ett år där media och journalistik som INTE förhållit sig kritiska till regeringens och Folkhälsomyndighetens hantering av pandemin.

Det har varit ett år som visar att Sverige INTE längre klarar av att hantera kriser på grund av outbildade och okunniga politiker samt egensinniga och inkompetenta myndighetsansvariga.

Det har varit ett år där regeringen och myndigheter lagt ansvaret på gemene man, istället för att själva ta ansvar.

Det har varit ett år där oetiska och omoraliska ‘träskmarker’ forcerats på bred front.

 

Det har varit ett år där individualismens fula tryne synliggjorts,

Det har varit ett år där alltför många visat sig vara osolidariska med äldre, sjuka och andra riskgrupper.

Men det har också varit ett år där många tagit det ‘säkra före det osäkra’ i avsaknad av politisk handlingskraft och ‘lam’ hantering från myndigheter.

 

Det har varit ett år där Sverige ånyo lyfts fram som ett ‘skräckexempel’ internationellt.

Det har varit ett år med hög smittspridning motsvarande i genomsnitt cirka 10% vecka ut och vecka in.

Detta har tyvärr lett till ett år med utbredd sjuklighet, allvarlig sjuklighet och massdöd.

Det har varit ett år där förväntad livslängd sjunkit.

Det har varit ett år där cirka 40.000 inidivider varit behov av slutenvård på grund av COVID-19.

Det har varit ett år där cirka 5.500 varit i behov av intensivvård.

Det har varit ett år där över 13.000 avlidit av COVID-19. Det motsvarar 36 avlidna varje dag under 365 dagar. Det motsvarar 1,5 avlidna per timme under 365 dagar.

Det har tveklöst varit ett år präglat av stort mänskligt lidande och död.

 

Till dessa siffror skall läggas alla andra som upplevt eller upplever ‘ett helvete’ på grund av COVID-19 med tanke på hälsa. Dessutom alla de andra som lidit social och ekonomiskt under året som gått.

Men framför allt så har det varit år år där  ‘politikerväldet’ och delar av ‘myndighetssverige’ präglats av att rädda ekonomin istället för rädda liv.

Det har dessutom varit ett år där socialdemokratin övergav ‘folket’.

Det har varit ett år där Sverige ånyo INTE är en god förebild internationellt, utan jämförs med ‘skurkstaters’ eller ‘diktaturers’ kallsinniga behandling av sina medborgare.

%d bloggare gillar detta: