Regeringen och FHM har vilselett allmänheten med en ‘dödfödd idé’ – INTE avstånd, utan smittspridning är ‘nyckeln’!

Sveriges hanteringen av pandemin har sedan pandemins början gått snett med den ovetenskapliga och omoraliska om idén ‘flockimmunitet’.

 

Det visade sig snart vara en ‘utopi’. När det visade sig vara en ‘dödfödd idé’ var skadan redan skedd med en smittspridning som konstant varit problematisk i det svenska samhället.

Det är INTE ‘hålla avstånd’ som är ‘grejen’ med COVID-19.

Det är att minimera smittspridningen som är ‘grejen’.

Du kanske ‘skakar på huvudet’, men ALLA empiriska data pekar på att det absolut mest effektiva åtgärden mot COVID-19 är att minimera smittspridningen. Om detta uppnås (t ex Australien, Kina, Nya Zeeland och Taiwan) är de sociala och ekonomiska konsekvenserna mindre. Norge och Finland har också tillämpat detta framgångsrikt.

När en regering och dess myndigheter istället väljer stort mänskligt lidande och massdöd är ‘hålla avstånd’ ett alternativ som lyfts fram för att dölja etiskt och moraliskt förfall. En ‘fallgrop’ som alltför många länder ‘fallit i’, på grund av ovilja och okunskap om vilka konsekvenser smittspridning får socialt och ekonomiskt.

Under ett år har allmänheten i Sverige ‘matats’ med budskapet att ‘hålla avstånd’, trots att smittspridning är ‘nyckeln’.

Detta har bara handlat om s k ‘fokusförflyttning’ i syfte att dölja misslyckandet med den ursprungliga strategin om ‘flockimmunitet’.

%d bloggare gillar detta: