Tegnell ‘frotterar’ sig i ‘rampljuset’ som ‘alltiallo’ minister samt regeringschef på samma gång – ‘arrogant’ och ‘dumdristig’ självsäkerhet ‘på skam stup i ett’!

Statsepidemiolog Tegnell har visat sig ha otillräckliga epidemiologiska kunskaper och insikter.

Samtidigt så ‘frotterar’ han sig i ‘rampljuset’ som finans-, arbetsmarknads-, inrikes-, social- och skolminister samt regeringschef på samma gång.

Statsepidemiolog Tegnell påstår att det är kostsamt för hälsan att stänga ner delar av samhället, utan att ta med ‘i kalkylen’ sociala och ekonomiska kostnader för coronarelaterad sjuklighet och död som har en skyhög direkt och indirekt hälsokostnad (t ex den senare ‘vårdskuld’).

Undermålig journalistik som fortfarande efter över ett år INTE genomskådar och synliggör dessa villospår och fokusförflyttningar för allmänheten som Tegnell hela tiden ägnar sig åt i kontakter med media.

Tre korta citat följer som är typiska i intervjuer med Tegnell.

1) ”…man måste tänka efter väldigt ordentligt inför alla åtgärder och försöka hitta de åtgärder som man kan vidta som har så stor effekt som möjligt med så lite negativa konsekvenser som möjligt…”. 

Denna ‘harang’ betyder absolut ingenting, dvs nonensprat. INTE ett ord om vad ‘effekt’ innebär när Tegnell hänvisar till detta. Det är tyvärr uppenbart att coronarelaterad sjuklig och död INTE ses som en självklar negativ konsekvens för honom, eftersom spridningen tillåtits ligga kvar på en mycket hög nivå under flera  månader.

Det är tvärtemot hur andra civiliserade, ekonomiskt välmående och moraliskt högstående länder agerar (t ex Danmark, Finland, Norge och Tyskland).

 

2) ”…nu är det många som säger att vi ska stänga ner totalt i några veckor utan att veta vilken effekt det får…”

När Tegnell hänvisar till ‘många’ är han noga med att påpeka att andra är ‘svepande’ och intetsägande’, trots att han själv aldrig stödjer sina påståenden från referentgranskade studier.

Det är dessutom INGET land i västvärlden som stängt eller stänger ner totalt ett samhälle, dvs en lögn.

 

Det tredje exemplet i samma intervju är synnerligen ‘svepande’ och ‘intetsägande’, men INTE en enda kritisk följdfråga – se textning i bild nedan.

3)

Några förslag på följdfrågor till Tegnell som borde ställts i denna intervju:

Vad menar DU med ‘effekt’ och ‘kostsamt för hälsan’? Varför avfärdar och kritiserar DU andras argument om effekt utan specifika motargument hämtade från referentgranskade studier? Vad är det som visat sig kostsamt för hälsan med delvisa stängningar med stöd i forskning? Vilka referentgranskade studier påvisar att det INTE finns positiva hälsoeffekter av s k delvisa nedstängningar av samhället? Vilka länder menar DU har konstaterat att hälsoeffekterna av nedstängningar är mer kostsamma än att INTE stänga ner? Vad är mer kostsamma hälsoeffekter än allvarlig sjuklighet och död i samhället? Vilka belägg har DU för DINA påståenden är rätt, medan andras är fel när det gäller effekten av delvisa nedstängningar i samhället under kortare tid? Varför är DU ‘kallsinnig’ till att vidta åtgärder som effektivt minskar smittspridningen på kort tid? Sverige har till skillnad från de flesta länderna legat kvar på en hög smittspridningsnivå månad efter månad?

Fakta talar sitt tydliga språk – lägre smittspridning leder till lägre sjuklighet och dödlighet i samhället.

Det innebär lägre direkt och indirekt hälsokostnad.

Den kritiska frågan är vad som kan vara mer effektivt för folkhälsan än låg eller ingen smittspridning i samhället.

 

Svaret är nog självklart, men INTE för regeringen och FHM:

Tegnell får istället fortsätta ‘leka’ finans-, arbetsmarknads-, inrikes-, social- och skolminister m m och dessutom regeringschef på samma gång.

Tegnell verkar INTE inse att han ‘tagit sig vatten över huvudet’.

Ödmjukhet är INTE hans ‘signum’, utan ‘arrogant’ och ‘dumdristig’ självsäkerhet som kommer ‘på skam’ och dessutom ‘stup i ett’.

 

 

 

 

%d bloggare gillar detta: