COVID-19 sänker förväntad livslängd i Sverige – INGA ‘svarta” rubriker i media och INGEN ‘kölhalning’ av regeringen och FHM!

Sverige är ett av flera länder som INTE klarat av att hantera pandemin väl, utan med höga dödstal som följd enligt SCB.

”…det innebär att den förväntade livslängden för kvinnor minskar med sex månader till 84,1 år och för män med elva månader, till 80,4 år…”

Trenden i Sverige med ständigt ökande livslängd bryts alltså som en följd av ‘coronadöden’.

Notera att allt ‘tjat’ om att ‘överdödlighet’ är försumbar i media är ett ‘villospår’ (HÄR och HÄR), som bara syftar till att förminska ‘coronadöden’.

Sveriges coronadöd motsvarar cirka 430.000 döda i USA (HÄR).

Är högre en Brasliens som ofta lyfts fram i media som ett skräckexempel (HÄR).

 

Gång på gång har ju media ‘matat’, eller snarare ‘bombarderat’ allmänheten med att ‘coronadöden’ motsvarar en svår säsongsinfluensa.

Givetvis ‘fejk news’.

Notera att det är anmärkningsvärt att livslängden sjunker.

‘Coronadöden’ är en katastrof som tystas ner i media, istället för att ‘kölhala’ regeringen och Folkhälsomyndigheten.

%d bloggare gillar detta: