Smittspridning nästan halverad, men från extremt hög nivå – enbart förra veckan leder till över 300 döda i slutändan!

Smittspridningen i samhället återspeglas 2-3 veckor senare i antalet avlidna.

Notera att varje procent i andel bekräftade fall av gjorda test leder till cirka 30 avlidna i slutändan beräknat på data sedan pandemins början (detaljer HÄR).

Det betyder att förra veckans 11,5% (se diagram 1 nedan) bekräftade fall leder till omkring 350 avlidna i slutändan. 

 

Fortsätt läsa “Smittspridning nästan halverad, men från extremt hög nivå – enbart förra veckan leder till över 300 döda i slutändan!”

12e MILSTOLPEN uppnåd idag – nästa om drygt två veckor, dvs den 13e milstolpen!

Tidsintervallet fortsätter vara kort mellan milstolparna per 1.000 avlidna, vilket sannolikt kommer att fortsätta åtmiinstone till nästa milstolpe på 13.000 avlidna inom drygt två veckor.

Tidslinje med tidsintervall över Sveriges dödstal i Covid-19 följer i både diagram och text nedan.

 

Fortsätt läsa “12e MILSTOLPEN uppnåd idag – nästa om drygt två veckor, dvs den 13e milstolpen!”

FHM: Låt Tegmark-Wisell ‘sköta snacket’ och Tegnell ‘teckentolkningen’ på presskonferenser – då kan ‘blinda’ också lyssna!

Nästa gång DU lyssnar på en presskonferens med Folkhälsomyndigheten och statsepidemiolog Tegnell i spetsen så lägg märke till att han INTE nämner siffror, utan är ‘vag’ både när det gäller presentation och svar på frågor.

Tegnell verkar oförberedd utan detaljkunskap.

Han verkar INTE kunna siffrorna ‘på sina fem fingrar’.

 

Döva kan följa presskonferenser tack vare teckentolkning, men INTE en ‘chans’ att blinda kan göra detsamma om Tegnell står där framme och ‘sluddrar’.

Fortsätt läsa “FHM: Låt Tegmark-Wisell ‘sköta snacket’ och Tegnell ‘teckentolkningen’ på presskonferenser – då kan ‘blinda’ också lyssna!”

SNART 11 MÅNADER I STRÄCK – Sveriges dödstal ÖVER 5 GÅNGER HÖGRE den senaste veckan Danmarks, Finlands och Norges TILLSAMMANS!

Diagram 1 och 2 nedan redovisar utvecklingskurvorna för Sveriges dödstal sedan pandemins början jämfört med Danmark, Finland och Norge baserat på Folkhälsomyndighetens dagliga rapporteringar (HÄR).

Sveriges dödstal (dvs antal gånger fler döda) den senaste veckan (dvs 25-31/1) i jämförelse med respektive grannland är enligt följande (se även utvecklingen över tid TOTALT och PER CAPITA från vecka 11 (2020) till vecka 4 (2021) i diagram 3 och 4 nedan):

– DANMARK: 

Totalt – 4,1x (dvs x gånger högre = x gånger fler döda!)

Per capita – 2,4x

– FINLAND:

Totalt – 21,7x

Per capita – 11,7x

– NORGE:

Totalt – 29,2x

Per capita – 15,5x

Sveriges dödstal jämfört med Finland och Norge är ‘hårresande’ dvs 12-15 gånger fler per capita.

I förhållande till Danmark mer än dubbelt så många.

Fortsätt läsa “SNART 11 MÅNADER I STRÄCK – Sveriges dödstal ÖVER 5 GÅNGER HÖGRE den senaste veckan Danmarks, Finlands och Norges TILLSAMMANS!”

Regeringens och FHMs ‘coronastrategi’ består av ett ‘virrvarr’ av mål och medel – mål är medel och medel är mål, dvs ‘huller om buller’!

Medel används för att uppnå mål med en strategi.

 

Mål kan INTE ena stunden vara ett medel och i nästa stund kan medel INTE vara ett mål. Ett mål i en strategi är både ett riktmärke och utgångspunkt för utvärdering.  Medel är ett tillvägagångssätt eller resurser  som används i planering och genomgörande av en strategi för att uppnå faställda mål.

‘Mål’ är INTE ‘medel’ och ‘medel’ är INTE ‘mål’.

 

Nyheten att en mening raderats om regeringens ‘coronastrategi’ förklarades vara ett ‘misstag’ (HÄR). Det verkar dock vara en långsökt förklaring, utan kanske snarare ett ‘tafatt’ försök till att förvanska utgångspunkterna för en kommande utvärdering av regeringens hanteringen av pandemin.

Men INGEN verkar ha uppmärksammat att regeringen och Folkhälsomyndigheten (FHM) har ‘blandat ihop korten’ gällande mål och medel för ‘coronastrategin’.

Fortsätt läsa “Regeringens och FHMs ‘coronastrategi’ består av ett ‘virrvarr’ av mål och medel – mål är medel och medel är mål, dvs ‘huller om buller’!”