Folk flyttar på sig om DU använder munskydd och ställer sig bredvid andra utan munskydd – upp-och-nervända världen!

Har sedan pandemins början använt ‘andningskydd’ FFP2 eller FFP3 (dvs INTE ‘munskydd’)  i kollektivtrafik och ALLA offentliga inomhusmiljöer. Det har varit ganska ‘unikt’ under lång tid att ta det ‘säkra före det osäkra’.

En iakttagelse – när man använt dessa andningsskydd så har andra flyttat på sig och hållit avstånd, som om man vore smittad. Istället har de ställt sig en bit bort bredvid någon utan munskydd.

Upp-och-nervända världen.

Det borde ju vara tvärtom.

Några har t  o m frågat om man är smittad. Har svarat att  man INTE vill bli smittad av dem som INTE bär mun- eller andningsskydd och då har de ‘skruvat på sig’ lite förvånat och ‘lommat’ iväg.

‘Dolda kameran’ hade varit perfekt för att sedan fråga dessa personer om deras beteende kring att ‘ta det osäkra före det säkra’.

 

Detta kan vara ett resultat av att ‘folk’ INTE känner till internationell praxis och vad internationell expertis förordar, utan lyssnar ‘halvdant’ när regeringen och Folkhälsomyndigheten ‘mumlar’ och INTE kan redovisa stöd för det ena eller det andra.

Var INTE naiv som ‘våra’ politiker and myndighetsansvariga – ta det säkra före det osäkra för DIN egen skull.

Betrakta ALLTID dig själv och andra som tänkbara ‘smittbärare’ – visa omtanke om dig själv och andra.

DU vet ju INTE hur DIN kropp reagerar om DU smittas.

%d bloggare gillar detta: