Varför har Sveriges strategi hittills misslyckats? En sjunde FÖRKLARING: (icke)empiri

Det finns flera grundläggande orsaker till varför Sveriges strategi för pandemiarbetet bidragit till mänskligt lidande och död (översikt HÄR), såsom

(1) ‘reaktiva beslut’ (‘för lite’);

(2) ‘(o)synkroniserade åtgärder’ (‘försent’);

(3) ‘(o)kontrollerad smittspridning’;

(4) ‘(o)försiktighetsprincipen’;

(5) (icke) måluppfyllelse’; och

(6) ‘(o)beredskap’ .

Till dessa kan läggas: (7) (icke)empiri, dvs otillräcklig kunskap och förståelse om verkligheten. 

Det sjunde orsaken handlar alltså om otillräcklig empiri, dvs verklighetsförankring i beslutsunderlag och beslutsfattande. Regeringen och Folkhälsomyndigheten har INTE haft tillräckligt empirisk kunskap och förståelse.

Exempelvis, det tog enbart två veckor för ‘coronastrategin’ att misslyckas (HÄR).

 

Det sades att äldre och riskgrupper vara prioriterade och skulle skyddas, men den 1 april briserade bomben att smittspridningen på äldreboenden var omfattande (HÄR). Regeringen och Folkhälsomyndigheten hade obefintlig empirisk kunskap och förståelse om hur äldreboenden fungerade, vilket ledde till att massdöden på äldreboenden fick fäste och kunde frodas.

Det tog sedan ytterligare några veckor när överdödligheten skenade i flera bostadsområden med många människor med invandrarbakgrund (HÄR).

 

Regeringen och Folkhälsomyndigheten hade INGEN empirisk kunskap och förståelse här heller, utan utgick från att ALLA levde som de själva, dvs med social distans som norm.

Därefter har FHM envisats med att lita på sina teoretiska modeller och myten om flockimmunitet (HÄR, HÄRHÄRHÄR och HÄR) och scenarier (HÄRHÄR och HÄR) som gång efter gång visat sig far helt och hållet missvisande och felaktiga, då de INTE baserats på empiri, utan teoretiska antaganden om verkligheten som visat sig sakna tillräckligt stöd.

Istället för att ta till sig empiri från andra länder nedvärderades denna empiri.

Istället för att lyssna på internationell expertis satsade  allt på ett kort.

 

Regeringen och FHM körde sitt eget ‘dödsrace’ mot den oundvikliga katastrofen. Empiri har succesivt vuxit fram och tidigt pekade denna empiri ut flera samband och relationer som avgörande (HÄR och HÄR).

Det är obegripligt att regeringen och Folkhälsomyndigheten vägrat hörsamma empiri.

Empiri som tydligt pekar på att minimera smittspridning i samhället är den avgörande orsaken till minimerat behov av slutenvård, intensivvård och avlidna i slutändan.

%d bloggare gillar detta: