‘Coronadöden’ minskar INTE med ‘över- eller underdödlighet’ – bara en ‘döds’-förklaring som ‘drar alla över en kam’!

När Sveriges ‘över- eller underdödlighet’ under pandemin är ‘på tapeten’ i media (t ex HÄR) verkar syftet vara att ‘förminska’ stort mänskligt lidande och massdöd.

KOM IHÅG att Sveriges ‘coronadöd’ per capita fortfarande är i särklass i Norden.

KOM IHÅG att antalet ‘coronadöda’ INTE blir färre eller fler med ‘över- eller underdödlighet’.

 

Det är på samma vis när regeringen och myndigheter kallar ‘sjukvårdskollaps’ för ‘vårdskuld’ (HÄR och HÄR).

När ‘över- och underdödlighet’ nämns i media jämförs Sverige ofta med Europa, men borde istället bara jämföras med de nordiska länderna. Syd, central och östeuropa skiljer sig markant från nordeuropa i flera avseenden, t ex kulturellt, social och ekonomiskt.

Samtidigt jämförs INTE Sverige med resten av världen. Av cirka 200 länder tillhör Sverige de 20-25 värst drabbade länderna (Worldometer). Sveriges dödstal är 4 gånger högre än resten av vårlden tillsammans (HÄR).

I Europa ligger Sverige på plats 19 av 47, medan Danmark på plats 41, Finland på 44 och Norge på 45.

Sveriges hantering är tveklöst sämst i Norden.

 

Givetvis finns det osäkerhet kring statistiken i många länder, men jämförelser borde därför bara göras med Danmark, Finland och Norge som har samma (eller högre) statistisk säkerhet, dvs giltighet och tillförlitlighet.

‘Över- och underdödlighet’ är bara en s k ‘förklaring’ som drar ALLA döda ‘över en kam’ (under en tidsperiod).

Det är en måttenhet som måste brytas ner för att fånga nyanser i statistiken.

Antalet ‘coronadöda’ minskar INTE, utan fortsätter vara 6 gånger fler per capita jämfört med Danmark, Finland och Norge tillsammans

 

ETT EXEMPEL:

Tänk om ALLA som är 100 år eller äldre i Sverige plötsligt avled.

Det innebär att det INTE skulle finnas några 100-åringar kvar i Sverige, eller hur?

Men ‘över- eller underdödligheten’ påverkas INTE.

Att alla som är 100 år eller äldre helt plötsligt avled kan således ‘trollas’ bort på samma vis som ‘coronadöden’ kan ‘trollas’ bort med ‘under- och överdödlighet’. Dessa försök att ‘trolla’ bort mänskligt lidande och massdöd sker INTE bara i Sverige, utan även i många andra länder.

Kom därför ihåg att de finns lögn, förbannad lögn och så finns det statistik.

 

Aggregerade mått bör användas restriktivt och med försiktighet. De skall definitivt INTE används som ett allenarådande mått. Respekten för förlorade människoliv bör inte grumlas för att få något att ‘framstå i bättre dager’.

ALLA försök att ‘förminska’ Sveriges skyhöga ‘coronadöd’ med ‘över- eller underdödlighet’ är att ‘spotta på’ alla de familjer som drabbats.

‘En spade är en spade’ på samma vis som en ‘coronadöd’ är en avliden människa av ‘kött och blod’.

En ‘coronadöd’ skall INTE vara en siffra som tillåts ‘trollas’ bort i statistiken.

 

%d bloggare gillar detta: