Forskare ‘lovar guld och gröna skogar’ och media ‘sväljer med hull och hår’ – INTE första gången och INTE sista tyvärr!

En studie nyligen visar enligt forskarna följande:  ”Majoriteten av de som har smittats av covid-19 har skyddande antikroppar kvar i minst nio månader efter bekräftad infektion. Risken för återinfektion visade sig vara extremt låg.” 

Det låter kanonbra, eller hur?

Men det finns INTE bara ‘en hake’, utan åtminstone tre: 

(i) studien omfattar enbart 370 personer

(ii) dessutom enbart vårdpersonal

(iii) vårdpersonal känner till smittoriskerna och hur de skall skydda sig och därmed kan deras risk att återinfekteras vara mindre än för andra

Det betyder ‘kort och gott’ att studiens validitet (giltighet) och reliabilitet (tillförlitlighet) har begränsad generaliserbarhet. Det betyder att forskarnas slutsatser saknar stöd  som är enligt följande:

”Det här talar ju starkt för att man inte riskerar att bli infekterad igen, i alla fall inte inom nio månader. Så vet man om att man har haft covid-19 så tycker jag att man kan ställa sig sist i kön och låta de som behöver vaccinet mer gå före.”

Slutsatserna är alltför kategoriska och allomfattande.

 

En rimligare slutsats hade varit:

Studiens resultat indikerar att risken för att bli återinfekterad är liten och att immunitet kan finnas kvar under åtminstone nio månader, men ytterligare studier behövs för att verifiera om motsvarande resultat gäller för andra urvalsgrupper.

Den här typen av studier med ett lättillgängligt urval är en form av bekvämlighetsurval, men som INTE är representativt för bredare grupper i befolkningen. Det är samma sorts studier när forskare använder sig av studenturval och sedan uttalar sig om andra som inte är studenter, vilket ofta är missvisande på samma vis som i ovan nämnda studie som var begränsad till vårdpersonal.

Det är alltså lätt att ‘dra till’ med ‘högflygande’ slutsater, men de blir inte mer giltiga och tillförlitliga, än mindre allmängiltiga, bara för att forskarna påstår detta.

Forskare ‘lovar guld och gröna skogar’ och media ‘sväljer med hull och hår’

 

Forskarna kommunicerar bristande ödmjukhet inför det begränsningar som deras studie de facto lider av, men det betyder inte att studiens resultat är ointressant eller oviktigt, utan tvärtom. Det är en i allra högsta grad relevant studie i pandemitider som andra kan referera till och bygga vidare på om den publiceras i ‘peer review’ tidskrifter, dvs andra forskare har granskat studien i dess olika delar och som rekommendar att den kan publiceras.

Men poängen kvarstår – slutsatserna saknar stöd och borde inte kommuniceras på detta vis i media.

Det kan leda till att vårdpersonal avstår från att vaccinera sig trots att de av andra orsaker borde vaccinera sig så snabbt tillfälle ges.

 

%d bloggare gillar detta: