När forskare i media säger ‘kan’ betyder detta att forskarna INTE vet, utan tror och gissar!

Ordet ‘kan’ används flitigt i media när substans saknas och istället baseras på spekulation.

 

Ordet ‘kan’ används medvetet och tolkas av många som att ‘fakta’ föreligger eller att det är ‘sant’. Det är vanligt att forskare som uttalar sig om väder och klimat använder ordet ‘kan’.

Två ‘färska’ exempel:

RUBRIK 1: ”Fenomenet KAN ligga bakom kalla vintern” (HÄR)

I texten står det sedan: ”…Den ovanligt kalla vintern KAN bero på den globala uppvärmningen, menar forskare… …Men mekanismerna är inte klarlagda…”

RUBRIK 2: Polarvirvlarna kollapsar – klimatförändringarna KAN ligga bakom kylan (HÄR)

I texten står det sedan: ”…Det korrekta svaret är att vi vet inte… …Det här har inte hänt tillräckligt ofta för att vi ska kunna se en korrelation, säger klimatexperten…” – ett ärlig

KOM IHÅG när forskare i media säger ‘kan bero på’ eller ‘kan ligga bakom’ och media skriver ‘kan’ betyder detta att forskarna INTE vet, utan tror eller gissar.

Det betyder i förlängningen att tillräckligt stöd saknas i forskning.

%d bloggare gillar detta: