Trots färre avlidna är ‘coronadöden’ fortfarande 5 gånger högre än i grannländerna – ‘samma visa om igen!

313 ‘coronadöda’ den senaste veckan. Norge hade 10 avlidna, Finland 22 och Danmark 76.

Det innebär 5 gånger fler avlidna per capita jämfört med grannländerna tillsammans.

Källa: Worldometer (14/2 – HÄR)

Kom ihåg att i grund och botten är ‘siffrorna’ för enstaka veckor ointressanta.

 

Men då Sveriges dödstal sedan snart ett år oavbrutet varit högre i förhållande till Danmark, Finland och Norge tillsammans ger varje vecka som tillkommer stöd för att regeringens och Folkhälsomyndighetens  hantering inte skyddat befolkningen.

Dödstalen har fram till dags dato varit en måttenhet på hur illa smittspridningen och sjukligheten varit i samhället, då deras inbördes relation är stark.

I takt med att allt fler vaccineras försvagas förhoppningsvis dessa relationer, men under förutsättning att nuvarande och kommande mutationer inte kringgår immunsystemet eller blir aggressivare med ökad dödlighet som följd.

Smittspridning, sjuklighet och död har gått hand i hand, INTE bara i Sverige, utan i land efter land.

LÅG smittspridning, LÅG sjuklighet och LÅG dödlighet, dvs Danmark, Finland och Norge tillsammans, men INTE Sverige.

%d bloggare gillar detta: