Hallengrens uppblåsta självbild och undermåliga ansvarskännande utan självkritik och verklighetsförankring är oduglighet personfierad!

Socialminister Hallengren gör det igen, igen och igen. I intervju efter intervju är det samma floskler och nonensprat som upprepas (HÄR).

 

Några andra intervjuexempel HÄR, HÄR och HÄR. Notera att den senaste intervjun innehåller mestadels ‘gulligull’ och ett journalistiskt ställningstagande i syfte att stötta en ministers misslyckade hantering att uppfylla målen med ‘coronastrategin’ enligt följande:

Det borde vara journalistiskt ointressant att veta vad en kritiserad och ifrågasatt minister håller på med på sin fritid som privatperson, så länge det inte är olagligt eller olämpligt. Hallengren är säkert en bra maka, mamma och matte, men det är ointressant i granskning av hennes roll som minister.

Person och roll är två skilda ting som ALLTID skall hållas isär 100%. 

 

Sammanfattningsvis, det är en ‘struntintervju’.

Men några ‘godbitar’ kan urskiljas som speglar Hallengrens uppblåsta självbild och undermåliga ansvarskännande utan självkritik och verklighetsförankring.

 

1) Är det något du ångrar eller hade velat göra annorlunda? Nej, det är faktiskt inte det. 

Hallengren ångrar fortfarande ingenting, dvs självkritik 0%. Dett är ett svar som egentligen säger allt om hennes syn på sin roll och ansvar för händelseutvecklingen.

2) 12 000 döda är naturligtvis förfärligt, men om man tänker på alla åtgärder vi vidtog i en pandemi som är global så tycker jag att vi har slitit på och verkligen inte dragit benen efter oss.

Hallengrens ovilja och oförmåga att vidta verkningsfulla åtgärder, dvs verklighetsförankring 0%. Detta svar är vilseledande och flyttar fokus från den menlösa hanteringen av pandemin.

3) Du får utstå hård kritik, blir du sårad eller är du en teflonpanna? Jag skulle inte vilja vara en teflonpanna, då lär man sig ingenting och det känns ganska omänskligt. 

Hallengren uppvisar obefintlig ödmjukhet att ta till sig kritik, dvs uppblåst självbild 100%. Detta svar ‘rimmar’ illa med att INTE ångra sig överhuvudtaget.

4) Men det är klart att det är ganska tufft att bli anklagad för att ha dödat 12 000 människor.

Hallengren vill INTE stå till svars och erkänna sitt ansvar, dvs ansvarskännande 0%. Detta svar är löjeväckande när man är ansvarig minister och INTE agerat kraftfullt, utan undvikit att skydda befolkningen.

Frågan är vad Hallengren lärde sig från den första vågen och beaktade inför den andra vågen.

 

Resultatet av den andra vågen blev värre än den första och den är inte över än.

Hallengrens agerande har präglats av senfärdighet, flathet och oansvarighet.

 

Exempelvis, det tog 10 månader för att få på plats pandemilagar, vars process tog en månad, men som Hallengren efter åtta månader menade inte kunde vara på plats förrän efter ytterligare 8 månader. (HÄR och HÄR)

Varje åtgärd som Hallengren i sin roll som minister INTE vidtagit och infört har lett till smittspridning, sjuklighet och död.

 

Hallengren verkar INTE förstå, eller snarare vill INTE förstå, att som ansvarig minister borde hon reagerat och agerat som hennes motsvarigheter i t ex de nordiska länderna.

Man är INTE bättre än sina motsvarigheter, men Hallengren vill ju INTE jämföras med andra.

 

Hon är nog orolig, kanske skräcklagen, inför det faktum att hennes hantering inte kommer att användas som god förebild, utan som ett dåligt exempel.

Hallengrens uppblåsta självbild och undermåliga ansvarskännande utan självkritik och verklighetsförankring är oduglighet personfierad.

%d bloggare gillar detta: