Användning av munskydd kan minska smittspridning med 20-30% – obefintlig användning i fjol kan bidragit till 2.500 avlidna i onödan!

Effekten av munskydd på smittspridningen (R-talet) uppskattas vara 20-30% i tre olika studier (HÄR).

 

Under hela 2020 vägrade regeringen och Folkhälsomyndigheten införa obligatorisk användning av munskydd i offentliga inomhusmiljöer och kollektivtrafik trots att internationellt expertis förordade detta och många länder införde obligatorisk användning.

Regeringens och FHMs vägran att tillämpa ‘försiktighetsprincipen‘ är moraliskt förkastlig som har lett till stort mänskligt lidande och massdöd.

Det innebär att väldigt många blivit allvarigt sjuka och avlidit I ONÖDAN.

Den självklara följdfrågan som INTE ställdes (som vanligt) av SVT är hur många färre som hade avlidit om Sverige infört obligatorisk användning av munskydd i offentliga inomhusmiljöer och kollektivtrafik i början av pandemin under den ‘första vågen’ (eller åtminstone i början på hösten före den ‘andra vågen’).

Under 2020 avled cirka 9.800 personer av COVID-19 (HÄR). Relationen mellan den procentuella andelen bekräftade fall och antalet avlidna är i princip linjärt, dvs vet man den procentuella andelen för en vecka kan man med tillfredsställande förklaringsgrad (ca 80%) beräkna antalet avlidna i slutändan (se detaljer HÄR).

9.800 avlidna x 30% effekt x 80% förklaringsgrad är ungefär lika med cirka 2.350 avlidna.

Denna överslagsräkning ‘ger vid handen’ att 2.000-2.500 personer kan ha avlidit i onödan fram till årsskiftet enbart på grund av regeringens och FHMs ‘prestigetänkande’ och ‘revirpinkande’ att vägra införa obligatorisk användning av munskydd i offentliga inomhusmiljöer och kollektivtrafik.

FHM har ju hela tiden hävdat att munskydd INTE har nämnvärd effekt på smittspridningen.

 

Men det finns dessutom några ‘tänk om’ som också hade haft effekt på smittspridningen enligt följande:

Tänk om Sverige istället infört obligatorisk användning av s k ‘andningsskydd’ av typen FFP2. Vilken effekt dessa hade haft på smittspridningen? Den hade gissningsvis varit betydligt högre, då FFP2 skyddar både användaren och andra i omgivningen, medan munskyddd större grad skyddar andra och i mindre grad användaren.

Tänk om Sverige tidigt infört strikta gränskontroller, obligatorisk testning och karantän av alla inresande. Vilken effekt hade detta haft på smittspridningen?

Tänk om Sverige tidigt infört omfattande smittspårning? Vilken effekt hade detta haft på smittspridningen?

Tänk om Sverige infört strikta begränsningar i kollektivtrafiken så att fysiska avstånd kunde upprätthållas i rusningstrafiken. Vilken effekt hade detta haft på smittspridningen?

Tänk om regeringen och FHM tillämpat ‘försiktighetsprincipen’ på samma vis som Danmark, Finland och Norge. Vilken effekt hade detta haft på smittspridningen?

Det finns många ‘tänk om’, men regeringen och FHM vägrade införa strikta och effektiva åtgärder för att kontrollera smittspridningen på tvärs mot det internationella forskarsamhället och praxis i s k ‘best practice’ länder. Jämförelser med Danmark, Finland och Norge kan ge vägledning (t ex HÄR) när det gäller effekten av nämnda ‘tänk om’.

Fakta är glasklara: Om Sverige hade genomfört och uppnått ett genomsnitt av åtgärderna i grannländerna så hade Sverige kunnat haft 6 GÅNGER FÄRRE avlidna per capita!

Alldeles för många blivit både allvarligt sjuka och avlidit i Sverige.

Det borde vara straffbart att regeringen och FHM inte gjort sitt yttersta för att skydda befolkningen.

SEX GÅNGER FLER DÖDA per capita ‘talar sitt tydliga språk’!

%d bloggare gillar detta: