Smittspridning nästan halverad, men från extremt hög nivå – enbart förra veckan leder till över 300 döda i slutändan!

Smittspridningen i samhället återspeglas 2-3 veckor senare i antalet avlidna.

Notera att varje procent i andel bekräftade fall av gjorda test leder till cirka 30 avlidna i slutändan beräknat på data sedan pandemins början (detaljer HÄR).

Det betyder att förra veckans 11,5% (se diagram 1 nedan) bekräftade fall leder till omkring 350 avlidna i slutändan. 

 

Notera att denna siffra (30 döda per %) successivt kommer att minska i takt med att andelen vaccinerade i riskgrupper ökar. Betydande effekt uppnås förhoppningsvis inom några veckor.

Det betyder att de drygt 12.000 avlidna som rapporterats kommer att ‘späs på’ under flera månader fram till midsommar.

Det innebär att 15.000 avlidna till slut inte är osannolikt.

Detta beaktande av gängse eftersläpning i nuvarande dödstal på minst 500, kanske 700-800, avlidna som inte rapporterats ännu. 

 

Förhoppningsvis blir det färre avlidna, men de smittsammare virusmutationerna som numera sprids kan kraftigt förändra spelplanen och  istället ‘driva upp’ smittspridningen, sjukligheten och dödstalen om deras spridning sker snabbt innan vaccinationseffekt uppnåtts hos riskgrupper i befolkningen.

Diagram 1-3 nedan visar utvecklingen för olika smittorelaterade siffror sedan pandemins början för den som är intresserad.

 

Diagram 1: %-andel bekräftade fall per vecka.

Källa: Folkhälsomyndigheten (HÄR).

Diagram 2: Bekräftade fall per dag.

Källa: Folkhälsomyndigheten (HÄR).

 

Diagram 3:  Antal test per vecka.

Källa: Folkhälsomyndigheten (HÄR).

%d bloggare gillar detta: