Regeringens och FHMs ‘coronastrategi’ består av ett ‘virrvarr’ av mål och medel – mål är medel och medel är mål, dvs ‘huller om buller’!

Medel används för att uppnå mål med en strategi.

 

Mål kan INTE ena stunden vara ett medel och i nästa stund kan medel INTE vara ett mål. Ett mål i en strategi är både ett riktmärke och utgångspunkt för utvärdering.  Medel är ett tillvägagångssätt eller resurser  som används i planering och genomgörande av en strategi för att uppnå faställda mål.

‘Mål’ är INTE ‘medel’ och ‘medel’ är INTE ‘mål’.

 

Nyheten att en mening raderats om regeringens ‘coronastrategi’ förklarades vara ett ‘misstag’ (HÄR). Det verkar dock vara en långsökt förklaring, utan kanske snarare ett ‘tafatt’ försök till att förvanska utgångspunkterna för en kommande utvärdering av regeringens hanteringen av pandemin.

Men INGEN verkar ha uppmärksammat att regeringen och Folkhälsomyndigheten (FHM) har ‘blandat ihop korten’ gällande mål och medel för ‘coronastrategin’.

Mål uppnås genom att använda medel (dvs medel används för att uppnå mål). Regeringens och FHMs mål och medel för ‘coronastrategin’ saknar logik.

Regeringens mål blir medel för FHMs ‘coronastrategi’.

FHMs mål blir medel för regeringens ‘coronastrategi’.

 

Å ena sidan, regeringens mål med ‘coronastrategin’ är istället ett medel (läs tillvägagångsätt eller redskap) för FHM att uppnå sina faställda mål med ‘coronastrategin’.

Å andra sidan, FHMs mål  med ‘coronastrategin’ är på samma omvända vis ett medel för regeringen uppnå faställda mål med ‘coronastrategin’.

Kort sagt, vad som är mål för den ena är ett medel för den andra, dvs vice versa eller omvartannat.

Tyvärr, ‘dummare än tåget’.

 

Regeringens övergripande mål med ‘coronastrategin’ är:  ”Det övergripande målet med regeringens arbete är att minska takten på smittspridningen, det vill säga att platta till kurvan så att inte väldigt många blir sjuka samtidigt.”

Regeringens mål motsvarar FHMs medel för ‘coronastrategin’ enligt följande:

FHMs medel för ‘coronastrategin:’Genom att försöka minska smittspridningen och fördröja pandemins förlopp, finns möjlighet att spridningskurvans topp förskjuts och planas ut. På detta sätt kan belastningen på sjukvården och samhället minska eftersom andelen sjuka vid ett givet tillfälle (kurvans topp) minskar, tiden för förberedelser ökar.”

Detta innebär ett tillvägagångssätt för att uppnå FHMs mål som är enligt följande: 

FHMs övergripande mål med ‘coronastrategin’ är istället:  “…minimera dödlighet och sjuklighet i befolkningen…“ och “…minimera övriga negativa konsekvenser för individen och samhället…,

FHMs mål motsvarar regeringens medel för ‘coronastrategin’ enligt följande:

Regeringens medel för ‘coronastrategin’ är:  ”Rätt åtgärd behöver sättas in vid rätt tillfälle för att få så stor effekt som möjligt. Regeringen kommer att fatta varje beslut som är nödvändigt för att värna människors liv, hälsa och jobb.”

Detta innebär ett tillvägagångssätt för att uppnå regeringens mål.

Den svenska ‘coronastrategins mål och medel är ‘huller om buller’, dvs ‘ingen ordning på torpet’.

Det tråkiga i ‘kråksången’ är att varken regeringen eller FHM uppfyllt sina mål med ‘coronastrategin’.

 

Istället för att försöka göra en ‘grej’ av en borttagen mening ‘såg INTE media skogen för alla träd’. Faktum är att fortfarande efter ett år har media INTE granskat eller ställt kritiska följdfrågor kring regeringens eller FHMs mål med ‘coronastrategin’.

Ett år och INGEN granskning eller kritiska frågor.

INGET aprilskämt trots att fastställda mål är en utgångspunkt för att utvärdera en strategi. 

 

 

 

 

 

 

%d bloggare gillar detta: