En affärsstrategi som orsakar mänskligt lidande och död tvingar företagsledningen att ‘löpa gatlopp’, men INTE regeringens och FHMs ‘coronastrategi’ – olika måttstockar!

Hade ett svenskt storföretag kunnat reagera och agera som regeringen eller Folkhälsomyndigheten (FHM)?

 

Det brukar bli stora rubriker om svenska storföretags planering och genomförande av sina verksamheter leder till mänskligt lidande och att människor dör, dvs här eller någon annanstans i världen.

Fortsätt läsa “En affärsstrategi som orsakar mänskligt lidande och död tvingar företagsledningen att ‘löpa gatlopp’, men INTE regeringens och FHMs ‘coronastrategi’ – olika måttstockar!”

Sveriges ‘suboptimerade’ coronastrategi ‘sprängde taket’ i vårdkapacitet – ‘vårdskuld’ är ett mått på sjukvårdskollaps!

Regeringen och Folkhälsomyndigheten hävdar att ‘coronastrategin’ lyckats undvika en ‘sjukvårdskollaps.

Men är det sant eller bara ‘ren och skär’ lögn?

 

En s k ‘sjukvårdskollaps’ sägs inträffa när vårdkapaciteten (dvs antal sjukvårdsplatser) inte räcker till för att täcka behovet av ‘coronasjuka’.  Men varför räknas inte all sjuklighet som en del av sjukvårdskapaciteten under coronapandemin?

‘Vårdskuld’ är bara en kosmetiskt vilseledande benämning för att ‘dölja’ av sjukvården’ inte klarade av att undvika en sjukvårdskollaps.

Fortsätt läsa “Sveriges ‘suboptimerade’ coronastrategi ‘sprängde taket’ i vårdkapacitet – ‘vårdskuld’ är ett mått på sjukvårdskollaps!”

Ytterligare en ‘kolsvart’ vecka: tredje dödligaste för tredje veckan i rad – mor- och farföräldrar samt barnbarn reduceras till en ‘abstrakt’ tanke!

Innevarande vecka har inte bara inneburit att över 11.000 ‘coronadöda’ uppnåddes som dessutom kan vara 12.000 i verkligheten (HÄR), utan det har varit den tredje dödligaste veckan sedan pandemins början (se diagram nedan). Det är också den tredje veckan i rad på dödliga rekordnivåer.

Det är svårt att mentalt ‘ta in’ den tragedi som alltför många familjer hittills drabbats av, där de mor- och farföräldrar avlider en efter en.

Fortsätt läsa “Ytterligare en ‘kolsvart’ vecka: tredje dödligaste för tredje veckan i rad – mor- och farföräldrar samt barnbarn reduceras till en ‘abstrakt’ tanke!”