Löfven: ‘peka med hela handen’ – skicka Eliasson till Arbetsförmedlingen för omskolning till vårdbiträde, dvs INTE omplacering (läs befordran) till annan topposition!

Generaldirektör Eliasson har under lång tid visat sig vara oduglig i sin roll som myndighetsansvarig, men gång på gång skyddats av bl a statsminister Löfven och hans anhang.

Undertecknad uttryckte att Eliasson borde sparkats redan den 2 april i fjol (HÄR), då det fanns tydliga tecken på hans inkompetens och olämplighet att leda en av de viktigaste myndigheterna under pandemin.

Fortsätt läsa “Löfven: ‘peka med hela handen’ – skicka Eliasson till Arbetsförmedlingen för omskolning till vårdbiträde, dvs INTE omplacering (läs befordran) till annan topposition!”

DEL 1 – Antalet avlidna vid årsskiftet var INTE 8.700, utan snarare 9.500 eller fler och på väg mot 11.500 eller fler i slutet av januari

I ett tidigare inlägg (15/12 – HÄR) belystes att antalet avlidna ‘av’ COVID-19 troligtvis skulle uppgå till fler än 9.000 avlidna före årsskiftet. Vid tidpunkten hade 7.667 avlidit, men flera faktorer indikerade att en ny milstolpe skulle nås innan årsskiftet. En av faktorerna är eftersläpningen i rapportering av avlidna.

Eftersläpningen i rapporteringen av avlidna som en direkt följd av COVID-19 är fortfarande kraftig efter 10 månader.

Under all kritik att rapporteringsrutinerna INTE ‘snabbats upp’ sedan pandemins början.

 

Fortsätt läsa “DEL 1 – Antalet avlidna vid årsskiftet var INTE 8.700, utan snarare 9.500 eller fler och på väg mot 11.500 eller fler i slutet av januari”

Folkhälsomyndigheten försöker ‘skylla’ dödstal på trångboddhet – en NY dimridå och villospår som journalister sväljer med ‘hull och hår’!

Folkhälsomyndigheten (FHM) söker med ‘ljus och lykta’ efter dimridåer och villospår. 

 

Svensk media bidrar lättvindigt till att sprida FHMs bortförklaringar och skenmanövrar, utan någon som helst kritisk granskning. Journalister med öppen mun ‘matas som fågelungar’ och sväljer allt med ‘hull och hår’. INGA kritiska följdfrågor, utan fungerar som megafon för ensidiga budskap.

FHM försöker PÅ NYTT bortförklara myndighetens misslyckade hantering (dvs planering och genomförande) av strategin för pandeminarbetet.

 

Fortsätt läsa “Folkhälsomyndigheten försöker ‘skylla’ dödstal på trångboddhet – en NY dimridå och villospår som journalister sväljer med ‘hull och hår’!”

Kristersson moraliserar INTE över Löfven (och flera av hans ministrar) – ‘sitter i samma båt’ och ‘kastar därför INTE sten i glashus’!

Raden av ledande politiker som har dåligt omdöme är uppenbarligen många.

 

M:s partiledare Kristersson säger att han INTE tänker moralisera (HÄR) över Löfvens dåliga omdöme (HÄR) att INTE föregå med gott exempel som statsminister.

INTE så konstigt att Kristersson INTE vill moralisera, då han ‘sitter i samma båt’.

 

Fortsätt läsa “Kristersson moraliserar INTE över Löfven (och flera av hans ministrar) – ‘sitter i samma båt’ och ‘kastar därför INTE sten i glashus’!”

‘Va i helvete’ höll M, SD och KD på med under 2020? – Definitivt INGET regeringsalternativ, utan ‘bjäbbar som nyfödda valpar – skärpning eller ‘dra åt helvete’!

Trots regeringens ‘monumentala’ senfärdighet, flathet och feghet att ‘regera’ och ‘styra riket’ (HÄR)…

Ursäkta, menade ‘reagera och agera’, har M, SD och KD ‘suttit blickstill i båten’ och ‘fegat ur’ totalt.

 

Tre s k ‘oppositionspartier’ i Sveriges Riksdag som är så pass lama och veka i sin kritik mot regeringen är knappast ett alternativ till en framtida regering. Frågan kvarstår:

‘Va i helvete’ höll M, SD och KD på med under 2020?

 

Nu är det försent. Ett år som präglats av samhällskris, där etik och moral ‘kastats överbord’, av ett enda skäl, nämligen rädda ‘ekonomin’. Men INTE av en ‘blåbrun’ regering, utan av en ‘grönröd’ sörja (INTE ‘rödgrön röra’) kryddad med floskelinspirerad PK-ism à la ‘dumstrut’.

M, SD och KD verkar INTE fatta att ‘tiga är att samtycka’.

 

Deras trovärdighet är obefintlig när de INTE ens kan reagera och agera under en samhällskris. Men S ‘gnuggar händerna’ åt deras oförmåga och ovilja att ‘mopsa sig’.

M, SD och KD är INTE som Bildt en “medium size dog with big dog attitude”, utan ‘bjäbbar som nyfödda valpar’.

M, SD och KD kunde visat lite ‘jävlar anamma’.

Men det vågade de INTE, utan präglade av ‘räddhågsenhet’. 

Skärpning eller så kan M, SD och KD ‘dra åt helvete’.