En affärsstrategi som orsakar mänskligt lidande och död tvingar företagsledningen att ‘löpa gatlopp’, men INTE regeringens och FHMs ‘coronastrategi’ – olika måttstockar!

Hade ett svenskt storföretag kunnat reagera och agera som regeringen eller Folkhälsomyndigheten (FHM)?

 

Det brukar bli stora rubriker om svenska storföretags planering och genomförande av sina verksamheter leder till mänskligt lidande och att människor dör, dvs här eller någon annanstans i världen.

Det är otänkbart att genomförandet av en affärsstrategi i ett svenskt storföretag tillåts leda till mänskligt lidande och dödsfall.

Om det skulle ske så hade företagsledningen tvingats ‘löpa gatlopp’ i media.

 

Tänk om Volvos, Scanias, Ericssons eller SKFs affärsstrategier orsakat mänskligt lidande och död. Tänk om Pfizers, Modernas eller AstraZenecas vaccin visat sig leda till stort mänskligt lidande och massdöd.

Med andra ord, det är i praktiken en utopi att utforma och  upprätthålla en affärsstrategi  som i genomförandet leder eller bidrar till mänskligt lidande och att människor avlider, men regeringens och FHMs genomförande av ‘coronastrategin’ har INTE bara orsakat stort mänskligt lidande och död, utan MASSDÖD.

Men regeringen och FHM tvingas INTE ‘löpa gatlopp’ i media.

Onekligen olika mediala måttståckar, trots stort mänskligt lidande och massdöd.

Ett förlorat liv är en död människa oavsett strategi.

%d bloggare gillar detta: