EFTER 46 VECKOR ‘på raken’: När skall Sverige dra lärdom av Danmarks, Finlands och Norges hantering av pandemin?

4,3 gånger fler döda PER CAPITA än grannländerna TILLSAMMANS.

Väldigt många gånger fler döda igen (dvs 46 veckor ‘på raken’).

 

Diagram 1 och 2 nedan redovisar utvecklingskurvorna för Sveriges dödstal sedan pandemins början jämfört med Danmark, Finland och Norge baserat på Folkhälsomyndighetens dagliga rapporteringar (HÄR).

Sveriges dödstal (dvs antal gånger fler döda) den senaste veckan (dvs 18-24/1) i jämförelse med respektive grannland är enligt följande (se även utvecklingen över tid TOTALT och PER CAPITA från vecka 11 (2020) till vecka 3 (2021) i diagram 3 och 4 nedan):

– DANMARK: 

Totalt – 3,3x (dvs x gånger högre = x gånger fler döda!)

Per capita – 1,9x

– FINLAND:

Totalt – 26,2x

Per capita – 14,2x

– NORGE:

Totalt – 25,3x

Per capita – 13,4x

Sveriges dödstal jämfört med Finland och Norge är ‘hårresande’ dvs 13-14 gånger fler per capita.

I förhållande till Danmark dubbelt så många.

 

Diagram 1: UTVECKLING ÖVER TID – Antal gånger fler döda per vecka i Sverige jämfört med Danmark, Finland och Norge TILLSAMMANS.

Diagram 2: UTVECKLING ÖVER TID – Antal döda per vecka  i Sverige jämfört med Danmark, Finland och Norge.

Diagram 3: UTVECKLING ÖVER TID – Antal gånger fler döda PER CAPITA i Sverige jämfört med Danmark, Finland och Norge.

Diagram 4:  UTVECKLING ÖVER TID – Antal gånger fler döda TOTALT i Sverige jämfört med Danmark, Finland och Norge.

Källa: Folkhälsomyndighetens dagliga rapporteringar (HÄR).

 

%d bloggare gillar detta: