Diagrammet som ‘vecka efter vecka’ talar sitt tydliga språk – avspeglar den ‘krassa’ händelseutvecklingen!

Det verkar INTE ta slut, utan Sverige fortsätter att vara i särklass sämst i Norden.

DU kanske tycker att antal döda är alltför snävt? Det är både RÄTT och FEL.

Antalet döda är relevant att ‘ha i åtanke’ då det är en avspegling och uppsummering av:  (i) hur omfattande smittspridningen varit i samhället, och (ii) hur många som har varit i behov av slutenvård och intensivvård; (ii) visar indirekt att väldigt många fler lidit länge och förtsätter lida (dvs långtidssjuka i Covid-19) trots att deras symptom varit lindrigare och inte varit behov av akut sjukhusvård (dvs slutenvård och intensivvård).

Antalet döda är relevant då hälsodata hänger ihop.

Vet man den ena kan man beräkna andra.

 

Med utgångspunkt från antalet döda kan andra hälsodata härledas baklänges och är därför ett relevant mått att följa över tid och alltid i förhållande till samma referenspunkter (se * nedan).

Det är därför Danmark, Finland och Norge jämförts ‘vecka ut och vecka in’ sedan i början av pandemin för att avspegla händelseutvecklingen i Sverige över tid.

Folkhälsomyndigheten påstår att man inte kan jämföra länder (vilket givetvis är FEL), men myndigheten jämför själv alltid med länder som för tillfället har en värre situation, dvs inte alltid samma länder över tid. Det är ett ovetenskapligt förhållningssätt och rent av amatörmässigt.

Sker på varje presskonferens för att sedan ‘linda in’ händelseutvecklingen i Sverige.

 

Ett kardinalfel som bara är ett försök till att dölja hur illa Sveriges regering och myndigheter hanterat genomförandet av strategin för pandemiarbetet. Kritiken är ibland skoningslös utomlands mot den svenska hanteringen (t ex HÄR) – starka ord, men det finns ‘ett visst mått’ av sanning bakom dessa ‘svidande’ ord.

Det skall påpekas att INGEN regering eller myndighet utomlands lovordat den svenska hanteringen, utan det har i enstaka fall bara varit enskilda personer (dvs inte representanter för WHO e dyl) som lyft fram någon enstaka åtgärd.

Den svenska hanteringen har lett till stort mänskligt lidande och massdöd.

Diagrammet avspeglar händelseutvecklingen över tid och talar sitt tydliga språk.

 

* Tillgångliga data visar att varje procent per vecka när det gäller andelen positiva test hittills (dvs sedan pandemins början) har lett till följande:

–   varje % per vecka har lett till 100 allvarligt sjuka i behov av slutenvård (HÄR och HÄR) och av dessa avlider 1 and 4.

–  varje % per vecka har lett till 13 allvarligt sjuka i behov av intensivvård (HÄR och HÄR) och av dessa avlider 1 av 8.

–  varje % har lett till 30 avlidna (HÄR och HÄR).

Ett annat vis är genom överslagsräkning med den magiska’ SIFFRAN 2,2 (HÄRHÄR och HÄR).

Sammanfattning finns HÄR på dessa beräkningar. 

%d bloggare gillar detta: