FHMs rapportering ‘under all kritik’: 52.092 bekräftade fall blev 39.471, dvs över 12.000 fall ‘är som bortblåsta’!

Det är klandervärt när en myndighet rapporterar data som sedan ändras utan att förklara detta med ett enda ord (INTE ens i en fotnot).

 

Folkhälsomyndigheten (FHM) rapporterade under vecka 1 (dvs 4-10/1) följande bekräftade fall (se bilder 2-4) längst ner hämtade från dagliga uppdateringar (HÄR):

VECKA 1:

4/1 – INGEN rapportering från FHM

5/1 – 32.369 bekräftade fall

6/1 – INGEN rapportering från FHM

7/1 – 12.536 bekräftade fall

8/1 –   7.187 bekräftade fall

Summa: 52.092 bekräftade fall för vecka 1 enligt FHMs dagliga rapporteringar.

I veckorapporten som publicerades den 15/1 för vecka 1 redovisas bara 39.471 bekräftade fall (se bild 1 nedan hämtad från FHM veckorapport HÄR).

Varför denna skillnad på 12.621  fall?  Det är ingen obetydlig avvikelse.

FHM har INTE med ett enda ord nämnt detta. Media har INTE heller uppmärksammat detta faktum och ställt frågor om denna avvikelse.

Har ringt och skickat mejl till FHM och bett om förklaring (den 14/1 och 15/1), men har bara erhållit följande svar:

”Det beror på att antalet som rapporterades den 5/1 innehöll fall som inkommit under helgdagarna innan.”

Det är ett otillfredsställande svar, så en följdfråga ställdes, då dessa 12.000 fall inte finns registrerade under veckorna 52, 53 och 1 enligt de veckorapporter som FHM publicerar, utan dessa rapporter är oförändrade. Notera att per idag (23/1) har INGET svar på följdfrågan erhållits från FHM.

Otillfredställande svar är typiskt för FHM (exempel HÄR), medan Socialstyrelsen och Intensivvårdsregistret svarar utförligt.

 

Det har sedan pandemins början varit skillnader mellan dagliga rapporteringar från FHM och FHMs veckorapport efterföljande vecka, vilket är helt och hållet naturligt.

Det har nästan uteslutande handlat om att antalet bekräftade fall ökat i större eller mindre omfattning på grund av eftersläpning i rapporteringen. Det som gör den här specifika veckorapporten värd uppmärksamhet är att över TOLV TUSEN bekräftade fall tagits bort i veckorapporten.

Det har dessutom visat sig att veckorapporten som publicerades för vecka 2 den 22/1 (HÄR) rapporterar bara 29.544 trots att de dagliga rapporterna summerar 34.015 bekräftade fall, dvs 4.500 fall har tagits bort i veckorapporten. Två veckor i rad som sammanlagt 16.500 fall tagits bort.

Vänner av ‘ordning och reda’ när det gäller saker och ting ställer sig frågande till:

(i) VARFÖR dessa skillnader?

 

Och dessutom:

(ii) VARFÖR denna tystnad från FHM att INTE förklara vad som skett?

NEDAN följer ovan nämnda bilder 1-4:

Bild 1: FHMs rapport för vecka 1.

Bild 2: SVTs dagliga rapportering 5/1 redovisar 32.469 bekräftade fall.

Bild 3: SVTs dagliga rapportering 7/1 redovisar 12.536 bekräftade fall.

Bild 4: SVTs dagliga rapportering 8/1 redovisar 7.187 bekräftade fall.

%d bloggare gillar detta: