Folkhälsomyndigheten svarar INTE på frågor via mejl, 11313 eller växeln – ‘va fan får vi för pengarna’ från denna ‘skitmyndighet’…(-:

De bevingade orden: ‘Va fan får vi för pengarna’ kan man undra när det gäller Folkhälsomyndigheten (FHM) med sina 500 anställda och 430 miljoner i anslag.

Framstår alltmer som en ‘skitmyndighet’ (HÄR) bestående av inavlade ‘idioter’ från ‘toppen till botten’. INTE ens ‘fotfolket’ som är ansiktet utåt har ‘hyfs’ att bemöta allmänheten. Hur är det då med alla de andra ‘ljusskygga’ varelserna som rör sig i källare och korridorer på myndigheten.

Kanske som ett ‘dårhus¨ från förr.

 

Eftersom INGEN journalist fortfarande INTE ställt frågan om hur väl genomförandet av strategin för pandemiarbete uppfyller fastställda mål, skickades följande mejl till Folkhälsomyndigheten:

***

Hej,
Jag undrar hur FHM ser på måluppfyllelsen när det gäller strategin för pandemiarbetet?

***

Folkhälsomyndigheten svarade snabbt, men svarade INTE på frågan, utan skickar ett intetsägande standardsvar som återges nedan. Ringde till 11313 som FHM hänvisar till och efter en timma i telefonkö erhölls svaret att de INTE hade aning.

Skam den som ger sig!

 

Ringde istället till växeln på FHM (010-2052000) där svaret efter ytterligare en timma i telefonkö blev att de svarar INTE på frågor från allmänheten.

Vilken j*vla myndighet som försörjs av skattebetalarna och vägrar svara på frågor från allmänheten.

 

Ställs frågor till Socialstyrelsen och Intensivvårdsregistret erhålls utförliga svar i den mån de kan besvara frågan enligt egen erfarenhet.

En myndighet som INTE ens kan svara på frågor om deras egen strategi för pandemiarbetet, kan knappast INTE heller planera och genomföra den.

Det kanske är så illa att FHM struntat i sina egna fastställda mål.

Eller FHM kanske INTE ens känner till sina egna uppställda mål.

 

Notera att mejlsvaret som återges nedan har FHM skickat på helt andra frågor vid tidigare tillfällen, dvs ett ‘klippa och klistra svar’ från odugliga statstjänstemän.

MEJLSVAR från FHM DEN 21/1-21:

Hej!

Tack för ditt mejl!

Se information på bifogad länk https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/december/ytterligare-atgarder-for-att-bromsa-smitta-och-skydda-halsa/

Det är många som undrar om det nya coronaviruset och vi förstår att det väcker en hel del frågor och funderingar. Vi har tyvärr inte möjlighet att svara på alla frågor i detalj och vår kunskap och information uppdateras löpande. Vi hänvisar därför i första hand till vår webbplats för uppdaterad information: www.folkhalsomyndigheten.se

Ett viktigt uppdrag för oss på Folkhälsomyndigheten är att ta fram och förmedla vetenskapligt grundad kunskap som förebygger ohälsa och sjukdomar och som ger samhället stöd i arbetet mot hälsohot.

Sjukvård, regionala smittskyddsenheter och andra aktörer får information om det aktuella läget och vi tar också ställning till vilka åtgärder som är relevanta att genomföra. Ett nära samarbete finns med andra statliga myndigheter (exempelvis Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB och Socialstyrelsen), de regionala smittskyddsenheterna liksom med Världshälsoorganisationen WHO och den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC.

Folkhälsomyndighetens arbete med covid-19

Folkhälsomyndighetens roll under arbetet med covid-19

Sidor om covid-19 på vår webb

Vi har en samlingssida på vår webbplats med information om coronavirussjukdomen covid-19. Den uppdateras kontinuerligt med den senaste kunskapen: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/ 

Om du vill veta mera om bl a lagar, förordningar och allmänna råd och hur de förhåller sig till varandra: https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/foreskrifter-och-allmanna-rad/om-lagar-forordningar-och-foreskrifter/

Vi har samlat frågor och svar, och även de uppdateras när ny kunskap och information kommer: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/ 

Om du behöver information på olika språk finns det här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/

Mer information

På webbplatsen www.krisinformation.se kan du läsa mer om samhällets ansvar vid smittspridning och hur arbetet ser ut, samt vad du som individ kan göra.

Funderar du kring skolfrågor, se Skolverkets webbplats: https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19—regler-for-skolor-och-forskolor

Om du har frågor kring resor, se UD:s webbplats: https://www.swedenabroad.se/

Har du frågor kring idrott, se Riksidrottsförbundets webbplats: https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen 

Har du frågor kring arbetsmiljö, se Arbetsmiljöverkets webbplats: https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/sjukdomar-smitta-och-mikrobiologiska-risker/smittrisker-i-arbetsmiljon/coronaviruset/

Har du frågor kring vård och omsorg, se Socialstyrelsens webbplats: https://www.socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/

Information om arbetet inom Sveriges Kommuner och Regioner, https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset.31764.html

För frågor om läkemedel eller behandling hänvisar vi till Läkemedelsverket: https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/coronavirus

Har du frågor kring reglerna för smittbärarpenning, sjukpenning, karens etc., se Försäkringskassans webbplats: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

Frågor per telefon

Allmänt om covid-19: Om du har allmänna frågor om coronavirussjukdomen covid-19 kan du ringa 113 13.

Hälsorelaterade frågor: Om du har frågor om din eller någon närståendes hälsa kan du ringa 1177 eller kontakta din vårdcentral.

Vänliga hälsningar,

Folkhälsomyndigheten                                         

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. 

Läs mer på vår webbplats: www.folkhalsomyndigheten.se

%d bloggare gillar detta: