COVID-19: 2 miljoner avlidna i världen och Sverige har 4 gånger fler döda per capita än resten av världen!

2 MILJONER DÖDA i Covid-19 globalt (dvs enbart bekräftade fall)

Mörkertalet är sannolikt stort. Sveriges andel av det globala antalet döda är enligt följande:

Sveriges folkmängd är ca 1,3 promille av folkmängden i hela världen.

Sveriges dödstal är ca 5,1 promille av totalt antal döda i världen

Därmed ca 4 gånger högre per capita jämfört med resten av världen.

 

Dessa siffror är bara en illustration på den bristfälliga planering och undermåliga genomförande som präglat den svenska strategin för pandemiarbetet. Det har pågått från första början och som fortgår utan slut på eländet. 

En pinsamt haveri för ett av de mest utvecklade länderna i världen.

 

Ett land som ofta talar om sig själv som ett rikt land, en humanitär stormakt, ett etiskt och moraliskt föredöme. Jämfört med Danmark, Finland och Norge har Sveriges strategi också varit ett stort misslyckande gällande smittspridning, slutenvård, intensivvård och avlidna. Socialt och ekonomiskt verkar INTE heller Sverige klarat sig bättre än grannländerna.

 ‘Dödssiffrorna’ visar att Sverige är bland de värst drabbade länderna i världen.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten ‘slår sig för bröstet’ med ständiga undanflykter, bortförklaringar och fokusförflyttningar.

De är livrädda att ställas till svars, men skampålen som väntar i deras eftermäle är präglad av etiskt och moraliskt förfall.

%d bloggare gillar detta: