10.000 avlidna kan bli 15.000 (i värsta fall 20.000) – vaccin är INGEN ‘quick fix’, utan ‘dödsracet’ avgörs av vaccineringseffekten!

10.000 ‘coronadöda’ är ‘svårt att ta in’, men om INTE vaccineringen av befolkningen genomförs effektivt och får förväntad effekt kommer antalet avlidna att öka kraftigt. Värt att komma ihåg – vaccin har en mindre skyddande effekt på äldre än yngre, vilket kan innebära att dessa kan fortsätta att drabbas av allvarlig sjuklighet och död trots att de blivit vaccinerade.

Oavsett, 10.000 döda kan bli 15.000 ganska snart.

 

15.000 kanske låter högt, men beakta att effekten av vaccinering kommer att dröja flera veckor. Under tiden kommer många att avlida. Beakta dessutom att det kan finnas upp till 1.000 avlidna som ännu INTE ingår i dödsstatistiken (se exempel HÄR). Det kan vara 11.000 som redan avlidit beaktande av den kraftiga eftersläpning som finns i årets två första veckors rapportering av döda.

Under januari kommer troligtvis 2.500-3.000 personer att avlida i slutändan, medan det förhoppningsvis börja minska (kanske halveras) under februari, men under drygt 20 veckor från idag fram till midsommar kan mycket hända.

Förra årets härjningar av COVID-19 under mars, april, maj och juni kan begränsas om tillgängliga vaccin uppnår förväntad effekt och så många som möjligt vaccineras så snabbt som möjligt.

Men smittspridningen måste sjunka drastiskt på kort tid, eftersom den leder obönhörligen till allvarlig sjuklighet och död i slutändan.

 

Antalen (%) positiva test har de två senaste veckorna varit 20,7% och 19,2%, vilket med automatik leder till omfattande allvarlig sjuklighet och död. Tillgångliga data visar att varje procent per vecka när det gäller andelen positiva test hittills (dvs sedan pandemins början) har lett till följande:

–   varje % per vecka har lett till 100 allvarligt sjuka i behov av slutenvård (HÄR och HÄR) och av dessa avlider 1 and 4.

–  varje % per vecka har lett till 13 allvarligt sjuka i behov av intensivvård (HÄR och HÄR) och av dessa avlider 1 av 8.

–  varje % har lett till 30 avlidna (HÄR och HÄR).

Ett annat vis är genom överslagsräkning med den magiska’ SIFFRAN 2,2 (HÄR, HÄR och HÄR)

Sammanfattning finns HÄR på dessa beräkningar. Vaccineringen av befolkningen kommer med största sannolikhet successivt reducera effekten av varje % på antalet i behov av slutenvård och intensivvård samt antalet avlidna.

Vaccin är dock INGEN ‘quick fix’, utan det tar tid innan förväntad effekt kan uppnås.

 

Ovanstående beräkningar visar att antalet avlidna kan bli högre om saker och ting INTE faller väl ut när det gäller att snabbt kunna minska smittspridningen i samhället och vaccineringen av befolkningen går trögt, utan då är intervallet över 15.000 upp till 20.000 avlidna inom räckhåll.

I detta sammanhang skall också smittsammare och agressivare mutationer som kan ‘dyka upp’ tas med i kalkylen som snabbt kan förändra ‘spelplanen’ till det värre.

Hoppet står INTE till regeringens och Folkhälsomyndighetens ‘tafatta’ hantering, utan till att vaccineringen av befolkningen uppnår förväntad effekt.

 

%d bloggare gillar detta: